Syrus Truesdale

Syrus Truesdale

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
  • Syrus Truesdale là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt tới stage 6 (GX). 
  • Nhân vật này cần chìa khóa màu vàng để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật

Thế giới: GX
  • Syrus Truesdale yêu cầu chìa khóa Vàng để đấu tại Gate.
  • Syrus Truesdale xuất hiện ở Gate ở Stage 6 (GX)
Mở khóa Nhiệm vụ:
  • Đạt đến Stage 6 trong (GX) Duel World. Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
  • Triệu hồi Elemental HERO Thunder Giant 1 lần khi nhập vai Jaden Yuki, trong Duel với Syrus Truesdale ở cấp độ 30.
  • Vào vai Jaden Yuki và thắng 1 Duel với Syrus Truesdale ở cấp độ 30 trong Duel World.
  • Đạt được 1 Chiến thắng Trở lại (các) trong Duel với Paradox Brothers ở cấp độ 30 bằng cách sử dụng Jaden Yuki.
  • Sử dụng Bài Phép / Bẫy 3 lần trong một Trận đấu bằng cách sử dụng Jaden Yuki.
  • Đạt được 3 chiến thắng chỉ bằng cách sử dụng Bài quái thú loại Machine trong các trận đấu của Duel World (GX).

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Training Wheels
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong lượt này, nếu quái vật có tên gốc là 'Cycroid' hoặc 'Pair Cycroid' tấn công lượt này, quái vật đó sẽ bị trục xuất cho đến đầu lượt tiếp theo của bạn.
Cycroid
Pair Cycroid
Training Wheels
Fusion Reserves - Roids
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Thêm 1 Nguyên liệu Dung hợp từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn, tên của lá được liệt kê cụ thể trên Quái vật Dung hợp 'roid' trong Extra Deck của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Fusion Reserves - Roids
Check Out My Ride!
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy rút một con quái vật 'roid' mà bạn chọn.
Check Out My Ride!
Check Out My Fusion!
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trả lại 1 lá bài từ tay của bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 'Vehicroid Connection Zone' vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Vehicroid Connection Zone
Check Out My Fusion!
Chung
Draw Sense: EARTH
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính EARTH ngẫu nhiên.
Draw Sense: EARTH
Draw Sense: Low-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái vật ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống.
Draw Sense: Low-Level
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000.
Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên.
Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
Draw Sense: WIND
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính WIND ngẫu nhiên.
Draw Sense: WIND
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu
LP Boost Alpha
LP Boost Beta
Tăng 1500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 1 lá bài trên tay.
LP Boost Beta
Master of Fusion
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 'Polymerization' vào tay của bạn từ ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Master of Fusion
My Monster Cards
Nếu Bộ bài của bạn có từ 6 quái thú Cấp 4 trở xuống với các tên khác nhau trở lên, bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để có quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn trong bài xuất phát của mình.
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
My Monster Cards
Draw Sense: WATER
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính NƯỚC ngẫu nhiên.
Draw Sense: WATER
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Syrus Truesdale trong DUEL LINKS