The Vagabond

The Vagabond

Thông tin nhân vật

Nhân vật này là đại diện cho NPC.
Nhân vật này là một nhân vật bí ẩn xuất hiện ở tất cả các World trong Duel Links.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Chung

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật The Vagabond trong DUEL LINKS

Top