Yuma and Astral

Yuma and Astral

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
  • Yuma and Astral là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt đến stage 9 hoặc cao hơn (DM). 
  • Nhân vật này cần chìa khóa màu đỏ để có thể đấu với họ tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: ZEXAL
  • Yuma và Astral yêu cầu chìa khóa Đỏ để đấu tại Gate
  • Bạn sẽ thấy các nhiệm vụ mở khóa của Yuma và Astral khi đạt đến Stage 9 trở lên trong Duel World (DM)
  • Mở khóa Yuma và Astral cũng sẽ mở khóa Duel World (ZEXAL)
Mở khóa Nhiệm vụ:
  • Sử dụng Bài quái thú cấp 4 2 lần trong một trận đấu.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
ZEXAL - Leo Arms
Kích hoạt vào đầu lượt của bạn nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Yuma và Astral xây dựng Overlay Network! ZEXAL Morph! Sau khi Chuyển đổi thành ZEXAL, mỗi hiệu ứng sau chỉ có thể được sử dụng một lần. ● Chơi 1 "ZW - Leo Arms" với 0 ATK / DEF từ bên ngoài Bộ bài của bạn. "ZW - Leo Arms" được chơi với Kỹ năng này không thể bị Hiến tế hoặc được sử dụng làm nguyên liệu khi Triệu hồi Xyz. ● Chọn tối đa 3 quái vật "ZW" trong Mộ của bạn và gắn chúng vào "ZW - Leo Arms" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. Sau đó, bạn có thể đưa tất cả quái vật "ZW" trong nghĩa địa về Bộ bài của bạn.
ZW - Leo Arms
ZEXAL - Leo Arms
Duel Fuel
Có thể được sử dụng ở lượt bạn bắt đầu với Điểm sinh mệnh thấp hơn đối thủ. Nhận được 1000 điểm sinh mệnh. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Duel Fuel
ZEXAL - Zexal Weapon
Kích hoạt vào đầu lượt của bạn nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Yuma và Astral xây dựng Overlay Network! ZEXAL Morph! Sau khi Chuyển thành ZEXAL, hãy thêm 1 "Number C39: Utopia Ray" vào Extra Deck của bạn. Mỗi lượt, bạn có thể nhìn vào lá trên cùng của Bộ bài của mình trước khi rút bài. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau một lần mỗi lượt. ● Trước khi tiến hành rút bài bình thường, hãy đổi lá bài trên cùng trong Bộ bài của bạn thành quái thú "ZW". ● Có thể được sử dụng ở đầu Main Phase của bạn. Chơi 1 con quái thú "ZW" từ tay của bạn.
ZW - Unicorn Spear
Number C39: Utopia Ray
ZW - Sleipnir Mail
ZW - Tornado Bringer
ZW - Eagle Claw
ZW - Phoenix Bow
ZW - Ultimate Shield
ZEXAL - Zexal Weapon
ZEXAL - Xyz Evolution
Kích hoạt vào đầu lượt của bạn nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Yuma và Astral xây dựng Overlay Network! ZEXAL Morph! Sau khi Chuyển đổi thành ZEXAL, mỗi hiệu ứng sau chỉ có thể được sử dụng một lần. ● Đặt 1 "Xyz Change Tactics" trực diện trên sân của bạn. Ngoài ra, bạn có thể làm cho Điểm sinh mệnh của mình thành 2000. ● Trả tất cả quái thú "Utopia" trong Mộ về Extra Deck của bạn.
Xyz Change Tactics
ZEXAL - Xyz Evolution
Onomatoplay
Có thể được sử dụng trên lượt 3 trở đi. Trả lại 1 quái thú "Zubaba," "Gagaga," "Gogogo" hoặc "Dododo" từ tay bạn vào Bộ bài và thêm 1 quái thú "Zubaba", "Gagaga," Gogogo "hoặc" Dododo "vào tay bạn từ Bộ bài. 
Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài tuân theo các điều kiện bên dưới. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. 
● Bộ bài của bạn chứa 12 quái thú "Zubaba," "Gagaga", "Gogogo" hoặc "Dododo" trở lên. 
● Extra Deck của bạn chứa 2 Quái thú Xyz "Utopia" trở lên và không chứa bất kỳ quái thú nào Rank 5 trở lên ngoại trừ quái thú "Number" hoặc "ZW".
Onomatoplay
Warrior of Hope: Number 39
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 'Number 39: Utopia' vào Bộ bài Phụ của bạn. Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trả lại 1 'Number 39: Utopia' từ Mộ của bạn về Extra Deck của bạn.
Number 39: Utopia
Warrior of Hope: Number 39
Ready For Victory
Có thể được sử dụng nếu bạn điều khiển 2 hoặc nhiều quái thú có cùng Cấp độ. Trong lượt này, ATK của Quái thú Xyz mà bạn điều khiển tăng thêm 500. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Ready For Victory
ZEXAL - Ultimate Unite
Thêm 1 "Number C39: Utopia Ray" và 1 "ZW - Leo Arms" vào Extra Deck của bạn khi bắt đầu Trận đấu. Những quái thú duy nhất bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình trong Trận đấu này sẽ là quái thú "Number" hoặc "ZW".
Một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận, Kỹ năng này có thể được sử dụng bằng cách trả một nửa Điểm Sinh mệnh của bạn. Gửi 1 quái thú "Gagaga" từ Mộ lên sân của bạn, sau đó chơi 1 quái thú "Gagaga" trong số ba khả năng từ bên ngoài Bộ bài vào sân của bạn và thay đổi Cấp của nó thành 4.
Ngoài ra, nếu Điểm sinh mệnh của bạn từ 2000 trở xuống, hiệu ứng sau sẽ được áp dụng vào đầu lượt của bạn. Yuma và Astral xây dựng Overlay Network! ZEXAL Morph!

Có thể sử dụng một lần sau khi chuyển đổi sang ZEXAL. Nếu bạn Xyz Triệu hồi "Ultimate Leo Utopia Ray" trong lượt này, bạn cũng có thể Xyz Triệu hồi nó bằng cách sử dụng "Number C39: Utopia Ray" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu.
Number C39: Utopia Ray
ZW - Leo Arms
ZEXAL - Ultimate Unite
Chung
Destiny Draw: Monster Reborn
Có thể được sử dụng trước khi bạn rút bài bình thường nếu Điểm Sinh Mệnh của bạn ở mức 2500 hoặc thấp hơn. Lượt rút bài bình thường của bạn trong lượt này sẽ là "Monster Reborn", từ Bộ bài của bạn.
Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái vật có 3000 ATK trở lên, bạn có thể sử dụng Kỹ năng này bất kể Điểm sinh mệnh của bạn là bao nhiêu.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Destiny Draw: Monster Reborn
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
LP Boost Omega
Tăng 5000 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 4 lá bài trên tay.
LP Boost Omega
Number Recovery
Chọn 1 quái thú 'Number' mà bạn điều khiển và phục hồi Điểm sinh lực của bạn theo Number x 20. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Number Recovery
Level Duplication
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú được chọn sẽ bằng với Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Duplication
Numbers' Rule
Cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, 1 quái thú 'Number' mà bạn điều khiển sẽ không thể bị tiêu diệt trong trận chiến trừ một quái thú 'Number' khác. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Numbers' Rule
Draw Sense: EARTH
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái vật thuộc tính ĐẤT ngẫu nhiên.
Draw Sense: EARTH
Overlay Gain
Tăng ATK của 1 Quái thú Xyz mà bạn điều khiển cho đến cuối lượt bằng số Nguyên liệu Xyz của nó x 200. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận.
Overlay Gain
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Yuma and Astral trong DUEL LINKS