Hướng Dẫn Chơi D/D/D

Hướng Dẫn Chơi D/D/D

 Lúc tui viết bài viết này (8/6/2022) deck này hiện đang tier 1

D/D/D là bộ bài có 1 đống kiểu triệu hồi, từ Fusion, Synchro, Xyz, Pendulum đến Link ( thiếu mỗi Ritual ). nên người chơi D/D/D có nhiều cách để chơi khiến mirror match không nhàm chán như những deck khác.
 
 Deck D/D/D có khả năng search rất mạnh, với ATK cao dẫn đến việc OTK cực mạnh, tuy nhiên do DEF yếu như tình cảm crush dành cho bạn nên đây không phải là một deck tốt khi đi đầu ( nếu chơi thuần )

Nhưng phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill ( Linh Hồn Của Deck )

  

Command of the Doom King (Skill Card) (100%)

UR Rarity
Command of the Doom King (Skill Card)
UR Rarity
Command of the Doom King (Skill Card)
Command of the Doom King (Skill Card)

Command of the Doom King (Skill Card)

 • Loại:
 • Skill Card

 • Tộc:
 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Vùng Pendulumn vào sân của bạn.
Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Chọn 1 "D / D / D Doom King Armageddon" từ tay của bạn và thêm nó vào Extra Deck của bạn mặt ngửa.
Sau đó, chọn tối đa 1 Quái thú Pendulumn "D/D" từ sân và Bộ bài của bạn tương ứng, rồi đặt (chúng) vào (các) Vùng Pendulumn của bạn. Sau đó, vô hiệu hoá tác dụng của những lá bài này cho đến hết lượt tiếp theo của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể kích hoạt và được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) có chứa ít nhất 5 Quái thú Pendulumn "D/D/D".)


Hiệu ứng gốc (EN):

Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Vùng Pendulumn vào sân của bạn. Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Chọn 1 "D / D / D Doom King Armageddon" từ tay của bạn và thêm nó vào Extra Deck của bạn mặt ngửa. Sau đó, chọn tối đa 1 Quái thú Pendulumn "D / D" tương ứng từ Sân / Bộ bài của bạn và đặt nó vào Vùng Pendulumn của bạn, nhưng ứng của nó bị vô hiệu hoá. Vào đầu lượt tiếp theo của bạn, trả lại tất cả các lá bài trong Vùng Pendulumn về Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có 6 Quái thú Pendulumn "D / D / D" trở lên, bao gồm 1 hoặc nhiều "D / D / D Doom King Armageddon" (Không bao gồm Extra Deck.)


Skill quan trọng nhất của cái deck này, nó cho phép bạn tăng 1 đống consistency chứ không như 1 deck ATK 3000 DEF 2500 8 sao normal monster nào đó. 


Skill này không những ném 1 cục gạch từ tay vô Extra Deck để ném thêm 1 cục gạch khác trong bộ bài và 1 con ml nào đó từ sân vô Pendulum Zones, mà còn làm mỏng deck tăng tỉ lệ bóc ra bài ngon, hoặc search scale đẹp để Pendulum Summon dễ hơn.


Core Deck

  Những lá bài quan trọng, có những lá dưới đây deck này mới có thể chơi ổn và mạnh ở meta này được

D/D/D Doom King Armageddon (x3)

UR Rarity
D/D/D Doom King Armageddon
UR Rarity
D/D/D Doom King Armageddon
D/D/D Doom King Armageddon

D/D/D Doom King Armageddon

8

4

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • D/D

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 1000

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "D/D" mà bạn điều khiển; nó nhận được 800 ATK cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Một lần mỗi lượt, nếu (các) quái thú bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú đó cho đến khi kết thúc lượt này. Lá bài này không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt mà hiệu ứng này được kích hoạt. Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng Phép / Bẫy không chọn vào lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "D/D" monster you control; it gains 800 ATK until the end of this turn (even if this card leaves the field). ---------------------------------------- [ Monster Effect ] Once per turn, if a monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can target 1 of those monsters; this card gains ATK equal to that monster's original ATK until the end of this turn. This card cannot attack your opponent directly during the turn this effect is activated. Cannot be destroyed by Spell/Trap effects that do not target this card.


 là lá bài cần thiết để kích hoạt skill, D/D/D Doom King Armageddon có scale 4, Level 8, ATK cao, và hiệu ứng thì không ai quan tâm cho lắm :). Với Scale 4 là một Scale rất rộng đối với D/D/D, Level 8 là tiền đồ giúp bộ bài này dễ dàng triệu hồi Xyz những quái Rank 8. Với ATK 3000, giúp bạn dễ dàng vượt qua những boss monster đối phương hoặc tự sát với boss đối phương và turn sau pendulum summon lại :).

D/D Savant Kepler (x3)

SR Rarity
D/D Savant Kepler
SR Rarity
D/D Savant Kepler
D/D Savant Kepler

D/D Savant Kepler

1

10

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • D/D

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Bạn không thể Triệu hồi Pendulum quái thú, ngoại trừ quái thú "D/D" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Giảm Scale Pendulum của lá bài này đi 2 (tối thiểu 1), sau đó phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển có Cấp độ lớn hơn hoặc bằng Thang điểm Pendulum của lá bài này, ngoại trừ quái thú "D/D"
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Kepler" một lần mỗi lượt ● Chọn mục tiêu 1 lá bài "D/D" mà bạn điều khiển; trả lại lên tay. ● Thêm 1 "Dark Contract" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "D/D" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn, during your Standby Phase: Reduce this card's Pendulum Scale by 2 (min. 1), then destroy all monsters you control with a Level greater than or equal to this card's Pendulum Scale, except "D/D" monsters. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. You can only use this effect of "D/D Savant Kepler" once per turn.● Target 1 other "D/D" card you control; return it to the hand.● Add 1 "Dark Contract" card from your Deck to your hand.
 searcher của deck auto x3 :). Kepler cho phép bạn thực hiện hiệu ứng của nó khi được triệu hồi ra, thường là để search "Dark Contract" từ bộ bài, hoặc để target 1 "D/D" khác và đưa nó về tay. 

 Kepler vừa là starter, vừa là lá để skill đưa vào Pendulum Zone với Scale 10, giúp Kepler dễ dàng hỗ trợ cho các quái Level 8 của D/D/D nhảy thành công ra sân, tuy điểm yếu là mỗi lượt tự trừ bản thân 2 Scale nhưng do skill nên bạn thường sẽ kết thúc ván game trước khi lá này bị trừ Scale gây khó dễ cho bạn

D/D Savant Thomas (x3)

R Rarity
D/D Savant Thomas
R Rarity
D/D Savant Thomas
D/D Savant Thomas

D/D Savant Thomas

8

6

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • D/D

 • ATK:
 • 1800

 • DEF:
 • 2600

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 "D/D" úp từ Extra Deck lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Thomas" một lần mỗi lượt.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "D/D" trong Vùng Pendulum của mình; phá hủy lá bài đó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "D/D/D" Cấp 8 từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, nhưng trong phần còn lại của lượt này, hiệu ứng của nó (nếu có) sẽ bị vô hiệu hóa và bất kỳ thiệt hại chiến đấu mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Thomas" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] During your Main Phase: You can add 1 face-up "D/D" Pendulum Monster from your Extra Deck to your hand. You can only use this effect of "D/D Savant Thomas" once per turn. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] You can target 1 "D/D" card in your Pendulum Zone; destroy that card, and if you do, Special Summon 1 Level 8 "D/D/D" monster from your Deck in Defense Position, but for the rest of this turn, its effects (if any) are negated, and any battle damage your opponent takes becomes halved. You can only use this effect of "D/D Savant Thomas" once per turn.
 Thật ra nói thẳng ra thì Scale 6 không hề rộng, nhưng ở trường hợp của deck D/D/D hiện tại, Scale của Thomas vẫn dùng được do xoay quanh quái Level 8, và Thomas cũng là quái thú Level 8 nên hỗ trợ rất mạnh cho việc Xyz.


 2 Hiệu ứng Pendulum lẫn Monster của Thomas đều mạnh cả, ở hiệu ứng Pendulum cho phép Thomas recycle 1 lá từ Extra Deck về tay, nhưng hiệu ứng này chưa bao giờ được sài đâu vì bạn end game trước khi nó được kích hoạt rồi :).

 Thứ mạnh nhất của Thomas là hiệu ứng của nó, cho phép Thomas bắn 1 lá D/D ở Pendulum Zone để nhảy 1 quái D/D Level 8 từ Deck lên sân, đúng vậy, là LEVEL 8 !!!. Tuy hiệu ứng này khiến đối phương chia đôi sát thương phải nhận cả lượt này, nhưng nếu bạn đi trước thì không ảnh hưởng lắm.

D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok (x1-2)

SR Rarity
D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok
SR Rarity
D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok
D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok

D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok

8

5

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • D/D

 • ATK:
 • 2200

 • DEF:
 • 3000

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Nếu bạn Triệu hồi Đặc biệt một "D/D" , ngoại trừ trong Damage Step: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "D/D" trong Mộ của mình; bất kỳ thiệt hại nào trong chiến đấu mà đối thủ của bạn phải chịu sẽ giảm đi một nửa trong phần còn lại của lượt này, đồng thời Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ nhận 1000 sát thương. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" một lần mỗi lượt.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "D/D/D" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Hiến tế 1 "D/D" , sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If you Special Summon a "D/D" monster(s), except during the Damage Step: You can target 1 "D/D" monster in your Graveyard; any battle damage your opponent takes becomes halved for the rest of this turn, also Special Summon that monster, and if you do, take 1000 damage. You can only use this effect of "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" once per turn. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "D/D/D" monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use this effect of "D/D/D Oblivion King Abyss Ragnarok" once per turn. Once per turn: You can Tribute 1 other "D/D" monster, then target 1 monster your opponent controls; banish it.


  King Abyss Ragnarok có Pendulum Effect rất mạnh, nhưng bị skill negate cũng như meta hiện tại không nhảy quái D/D quá nhiều lần nên Pendulum Effect cực phế, nhưng được cái Level 8 :3


  King Abyss Ragnarok cho phép bạn nhảy 1 quái D/D/D từ mộ. Bạn có thể hiến tế 1 quái D/D để target 1 quái đối phương và banish nó. Lá bài này do không gọi quái từ deck như Thomas nên thường được chơi 1, ngoài ra effect King Abyss Ragnarok cho phép bạn gọi 1 quái D/D/D từ mộ sau đó bạn hiến tế quái vừa gọi ( nếu quái đó là Pendulum sẽ trở về Extra Deck ) và target 1 quái đối phương banish nó, vừa recycle vừa -1 đối phương.

 Nhưng do bóc lên lúc đầu thì brick và search được nên thường chỉ cần x1 là đủ :3

D/D Orthros (x1)

với Monster Effect thì lá này... làm nhỉ ấy nhỉ ?


 với scale 3, Orthros có Scale rất rộng và khi lá này khi ở Pendulum Scale, bạn có thể xem nó như MST phiên bản search được.

 Monster Effect tuy có thể có free 1 body nhảy ra để chặn thêm 1 đòn nữa nhưng khó có thể giúp bạn sống trong lượt đấy, và restrict chỉ triệu hồi quái Fiend khiến bạn khó triệu hồi quái Xyz như Galaxy-Eyes hơn nếu nhảy lá này khi bị burn bởi hiệu ứng các Dark Contract

Dark Contract with the Witch (x1)

 cho phép bạn gửi 1 "D/D" hoặc "Dark Contract" từ tay xuống mộ và target 1 lá trên sân và phá hủy nó, thường chỉ được dùng và search lên tay khi bạn đã cầm sẫn 1 Dark Contract With The Gate trên tay, với khả năng cho 1000 ATK cho quái Fiend của bạn vào lượt đối phương nên cũng coi như làm cho bao cát bạn trông "gigachad" hơn.


 Đừng cố chơi nhiều hơn x1 vì nó brick ( trừ khi bạn chơi D/D/D F2P )

D/D/D Flame High King Genghis (x1)

 Lá bài khiến cho Swirl Slime có ích trong deck, 

chúng ta hãy phân tích sức mạnh siêu mạnh của lá này

 1> khi lá này được triệu hồi bạn sẽ dùng 1 quái D/D Level 8 và 1 Swirl Slime ( trong tất cả deck D/D hiện tại ). nếu có quái D/D khác nhảy lên sân, bạn có thể lôi 1 con D/D từ mộ ( thường là quái Level 8 ).
 
  2> đây là quái Level 8.
  
  3> ATK nó 2k8 có thể dễ dàng vượt qua boss monster với body tầm khá khác.

   4> Negate Spell/Trap trên sân mỗi lượt một lần mà không hề tốn cost.

 High King Genghis vừa là một support, vừa là 1 boss monster ( tùy cách chơi của bạn ). Tuy nhiên không thể phủ nhận con này mạnh vl.

D/D/D Super Doom King Dark Armageddon (x0-1)

UR Rarity
D/D/D Super Doom King Dark Armageddon
UR Rarity
D/D/D Super Doom King Dark Armageddon
D/D/D Super Doom King Dark Armageddon

D/D/D Super Doom King Dark Armageddon

8

1

 • Loại:
 • XYZ Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • D/D

 • ATK:
 • 3500

 • DEF:
 • 3000

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Một lần mỗi lượt, nếu bạn có lá bài "D/D" trong Vùng Pendulum khác của mình: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "D/D/D" từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "D/D/D Super Doom King Dark Armageddon".
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
2 quái thú "D/D/D" Cấp 8
Không thể được Triệu hồi Pendulum. Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể đưa 1 "D/D" úp từ Extra Deck của mình vào lá bài này để làm nguyên liệu. các quái thú Pendulum bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu đến những quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, bằng với số quái thú Pendulum mà bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài này trong Vùng quái thú bị phá hủy: Bạn có thể đặt lá bài này trong Vùng Pendulum của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn, if you have a "D/D" card in your other Pendulum Zone: You can Special Summon 1 "D/D/D" Xyz Monster from your Extra Deck, except "D/D/D Super Doom King Dark Armageddon". ---------------------------------------- [ Monster Effect ] 2 Level 8 "D/D/D" monsters Cannot be Pendulum Summoned. When this card is Xyz Summoned: You can attach 1 face-up "D/D" Pendulum Monster from your Extra Deck to this card as material. Pendulum Monsters you control cannot be destroyed by card effects. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target monsters your opponent controls, equal to the number of Pendulum Monsters you control; destroy them. If this card in the Monster Zone is destroyed: You can place this card in your Pendulum Zone.


 với việc lên dễ từ 2 quái Level 8 D/D/D. lá bài này lại có khả năng cực mạnh

  
 lá này với 3500 ATK cho phép bạn tuyên bố blue-eyes là gạch đbrr. ngoài ra lá bài này còn có khả năng target và bắn bài trên sân đối phương tương ứng với quái Pendulum trên sân nên dọn sân rất tốt và giúp OTK dễ hơn. Nếu hết nguyên liệu Xyz, bạn có thể tách 1 quái Pendulum D/D từ Extra Deck vào lá này. Còn thở là còn bắn.

D/D/D Supersight King Zero Maxwell (10% đem x1. 90% đem x0)

R Rarity
D/D/D Supersight King Zero Maxwell
R Rarity
D/D/D Supersight King Zero Maxwell
D/D/D Supersight King Zero Maxwell

D/D/D Supersight King Zero Maxwell

7

4

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • D/D

 • ATK:
 • 2800

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi DEF của nó thành 0 cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D/D Supersight King Zero Maxwell" một lần mỗi lượt.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Trước khi Damage Calculation, nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ của đối thủ: Bạn có thể thay đổi DEF của quái thú đối phương thành 0 cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Bạn không có thiệt hại chiến đấu nào từ tấn công liên quan đến lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You can target 1 face-up monster on the field; change its DEF to 0 until the end of this turn (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "D/D/D Supersight King Zero Maxwell" once per turn. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] Before damage calculation, if this card attacked an opponent's Defense Position monster: You can change the DEF of the opponent's monster to 0 until the end of the Damage Step. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. You take no battle damage from attacks involving this card.


 dù xuyên giáp quá ghê gớm. nhưng Level 7 thì ở nơi này chúng tôi không chứa... xuất hiện chủ yếu và thậm chí chơi x3 ở deck F2P

D/D Dog (27% đem x1, 73% đem x0)

 dù là Level 6, nhưng do có khả năng negate nên được đem x1 để làm đối phương cay cú. bóc con này lên tay thì coi như là 90% brick, tưởng tượng hand có 1 Maxwell, 1 Dog, 1 BoM, 1 MST xem nào.

Book of Moon (x2-3)

 vừa không once per turn vừa là quick-play spell vừa úp quái đối phương xuống nên cản được Synchro, Xyz thậm chí cản được combo của vài deck

Treacherous Trap Hole (x0-2)

 lá bài control cực mạnh với khả năng bắn, nhưng thường được đem x1 do chừa 1 slot cho Enemy Controller, thậm chí là đem x0.


Extra Deck

 Bao gồm 1 đống quái body to và Rank 8.

Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon, Galaxy-Eyes Cipher Dragon và Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon (x1)

SR Rarity
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
SR Rarity
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon

Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon

9

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Cipher

 • ATK:
 • 3200

 • DEF:
 • 2800

Hiệu ứng (VN):

3 quái thú Cấp 9
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" Rank 8 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này mà bạn điều khiển, bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú tấn công của đối thủ hoặc bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 9 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 8 "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card on the field; destroy it. If this Xyz Summoned card you control, is destroyed by battle with an opponent's attacking monster, or destroyed by an opponent's card effect, and sent to your GY: You can target 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" in your GY; Special Summon it.


 lý do khiến Enemy Controller là vua của các lá bài, giúp bạn bắt cóc 1 quái Galaxy-Eyes của đối phương, thậm chí là Number 90 để lên Cipher Blade hoặc Full Armor, Galaxy-Eyes Cipher Dragon vừa bắt 1 quái đối phương, vừa dùng nó lên Boss của bạn ( lá bài của đối phương là nguyên liệu Xyz nên sẽ không gửi xuống mộ cho đối phương chơi ). Ngoài ra bạn còn bắn 1 card của đối phương và có 2 body trên sân

Number 68: Sanaphond the Sky Prison và Number 22: Zombiestein (x0-1)

 Number 22 có body cực to cho phép bạn trade với boss monster đối phương bằng việc đấm vỡ mồm bọn nó, đã thế còn có khả năng negate, tuy chuyển sang thế thủ và bị quái đối phương đấm chay chết nhưng đối phương sẽ chậm lại một nhịp nên khó có thể lên 1 sân hoàn hảo và dễ bị bạn OTK.


 Number 68 khiến cả 2 người chơi không gọi quái từ mộ được và một lần nữa Galaxy-Eyes sẽ xuống dưới đáy xã hội nếu không phản kháng lại được lá này. Thậm chí khi dùng hiệu ứng này lá này không bị phá hủy bởi hiệu ứng cho đến tận cuối lượt của đối phương.


Combo

 một vài combo cơ bản, do Xyz lẫn Pendulum đều là đơn giản nên mọi combo khác nhau ở trận đấu, hand, đối phương chơi gì.

sách giáo khoa

UR Rarity
D/D/D Doom King Armageddon
UR Rarity
D/D/D Doom King Armageddon
D/D/D Doom King Armageddon

D/D/D Doom King Armageddon

8

4

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • D/D

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 1000

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "D/D" mà bạn điều khiển; nó nhận được 800 ATK cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Một lần mỗi lượt, nếu (các) quái thú bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú đó cho đến khi kết thúc lượt này. Lá bài này không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt mà hiệu ứng này được kích hoạt. Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng Phép / Bẫy không chọn vào lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "D/D" monster you control; it gains 800 ATK until the end of this turn (even if this card leaves the field). ---------------------------------------- [ Monster Effect ] Once per turn, if a monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can target 1 of those monsters; this card gains ATK equal to that monster's original ATK until the end of this turn. This card cannot attack your opponent directly during the turn this effect is activated. Cannot be destroyed by Spell/Trap effects that do not target this card.


SR Rarity
D/D Savant Kepler
SR Rarity
D/D Savant Kepler
D/D Savant Kepler

D/D Savant Kepler

1

10

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • D/D

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Bạn không thể Triệu hồi Pendulum quái thú, ngoại trừ quái thú "D/D" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Giảm Scale Pendulum của lá bài này đi 2 (tối thiểu 1), sau đó phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển có Cấp độ lớn hơn hoặc bằng Thang điểm Pendulum của lá bài này, ngoại trừ quái thú "D/D"
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Kepler" một lần mỗi lượt ● Chọn mục tiêu 1 lá bài "D/D" mà bạn điều khiển; trả lại lên tay. ● Thêm 1 "Dark Contract" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "D/D" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn, during your Standby Phase: Reduce this card's Pendulum Scale by 2 (min. 1), then destroy all monsters you control with a Level greater than or equal to this card's Pendulum Scale, except "D/D" monsters. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. You can only use this effect of "D/D Savant Kepler" once per turn.● Target 1 other "D/D" card you control; return it to the hand.● Add 1 "Dark Contract" card from your Deck to your hand.
 1> normal summon Kepler, search Dark Contract With The Gate

 2> search Doom King Armageddon nhờ hiệu ứng của the Gate
 3> sử dụng skill và triệu hồi Pendulum.

 - - - - -
không có Kepler trên tay nhưng có Doom King Armageddon
 
1> kích hoạt the Gate search Kepler
2> Kepler search Dark Contract With The Witch
3> sử dụng skill và triêu hồi Pendulum và set the Witch

thì ra bạn chơi Yuuto và Kaito à

R Rarity
D/D Savant Thomas
R Rarity
D/D Savant Thomas
D/D Savant Thomas

D/D Savant Thomas

8

6

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • D/D

 • ATK:
 • 1800

 • DEF:
 • 2600

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 "D/D" úp từ Extra Deck lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Thomas" một lần mỗi lượt.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "D/D" trong Vùng Pendulum của mình; phá hủy lá bài đó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "D/D/D" Cấp 8 từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, nhưng trong phần còn lại của lượt này, hiệu ứng của nó (nếu có) sẽ bị vô hiệu hóa và bất kỳ thiệt hại chiến đấu mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Thomas" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] During your Main Phase: You can add 1 face-up "D/D" Pendulum Monster from your Extra Deck to your hand. You can only use this effect of "D/D Savant Thomas" once per turn. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] You can target 1 "D/D" card in your Pendulum Zone; destroy that card, and if you do, Special Summon 1 Level 8 "D/D/D" monster from your Deck in Defense Position, but for the rest of this turn, its effects (if any) are negated, and any battle damage your opponent takes becomes halved. You can only use this effect of "D/D Savant Thomas" once per turn.
UR Rarity
D/D/D Doom King Armageddon
UR Rarity
D/D/D Doom King Armageddon
D/D/D Doom King Armageddon

D/D/D Doom King Armageddon

8

4

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • D/D

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 1000

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "D/D" mà bạn điều khiển; nó nhận được 800 ATK cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Một lần mỗi lượt, nếu (các) quái thú bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú đó cho đến khi kết thúc lượt này. Lá bài này không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt mà hiệu ứng này được kích hoạt. Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng Phép / Bẫy không chọn vào lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "D/D" monster you control; it gains 800 ATK until the end of this turn (even if this card leaves the field). ---------------------------------------- [ Monster Effect ] Once per turn, if a monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can target 1 of those monsters; this card gains ATK equal to that monster's original ATK until the end of this turn. This card cannot attack your opponent directly during the turn this effect is activated. Cannot be destroyed by Spell/Trap effects that do not target this card.


SR Rarity
D/D Savant Kepler
SR Rarity
D/D Savant Kepler
D/D Savant Kepler

D/D Savant Kepler

1

10

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • D/D

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Bạn không thể Triệu hồi Pendulum quái thú, ngoại trừ quái thú "D/D" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Giảm Scale Pendulum của lá bài này đi 2 (tối thiểu 1), sau đó phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển có Cấp độ lớn hơn hoặc bằng Thang điểm Pendulum của lá bài này, ngoại trừ quái thú "D/D"
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Kepler" một lần mỗi lượt ● Chọn mục tiêu 1 lá bài "D/D" mà bạn điều khiển; trả lại lên tay. ● Thêm 1 "Dark Contract" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "D/D" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn, during your Standby Phase: Reduce this card's Pendulum Scale by 2 (min. 1), then destroy all monsters you control with a Level greater than or equal to this card's Pendulum Scale, except "D/D" monsters. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. You can only use this effect of "D/D Savant Kepler" once per turn.● Target 1 other "D/D" card you control; return it to the hand.● Add 1 "Dark Contract" card from your Deck to your hand.
1> dùng Swirl SlimeThomas dung hợp ra High King Genghis

2> normal summon Aleister Kepler, search the Gate, lúc này Genghis sẽ triệu hồi lại Thomas từ mộ.
3> sử dụng the Gate search Doom King Armageddon.
4> sử dụng skill dùng Kepler và 1 thằng ất ơ nào đó Scale bé hơn 8 vào Pendulum Zone.
5> Pendulum Summon Doom King Armageddon
6> Dùng ThomasDKA ra Number 68

===> Vừa Negate Spell/Trap vừa không cho đối phương nhảy quái từ mộ lên sân.

1 Negate Spell/Trap và 1 Negate quái Fusion, Synchro, Xyz

UR Rarity
D/D/D Doom King Armageddon
UR Rarity
D/D/D Doom King Armageddon
D/D/D Doom King Armageddon

D/D/D Doom King Armageddon

8

4

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • D/D

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 1000

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "D/D" mà bạn điều khiển; nó nhận được 800 ATK cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Một lần mỗi lượt, nếu (các) quái thú bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú đó cho đến khi kết thúc lượt này. Lá bài này không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt mà hiệu ứng này được kích hoạt. Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng Phép / Bẫy không chọn vào lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "D/D" monster you control; it gains 800 ATK until the end of this turn (even if this card leaves the field). ---------------------------------------- [ Monster Effect ] Once per turn, if a monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can target 1 of those monsters; this card gains ATK equal to that monster's original ATK until the end of this turn. This card cannot attack your opponent directly during the turn this effect is activated. Cannot be destroyed by Spell/Trap effects that do not target this card.


1> dùng hiệu ứng của Swirl Slime, dùng chính nó và DKA fusion ra High King Genghis.

2> dùng hiệu ứng Swirl Slime từ mộ banish nó spec sum Dog từ tay.
3> High King Genghis lôi lại DKA.


rút 3 set 3 and pass

R Rarity
D/D Savant Thomas
R Rarity
D/D Savant Thomas
D/D Savant Thomas

D/D Savant Thomas

8

6

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • D/D

 • ATK:
 • 1800

 • DEF:
 • 2600

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 "D/D" úp từ Extra Deck lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Thomas" một lần mỗi lượt.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "D/D" trong Vùng Pendulum của mình; phá hủy lá bài đó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "D/D/D" Cấp 8 từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, nhưng trong phần còn lại của lượt này, hiệu ứng của nó (nếu có) sẽ bị vô hiệu hóa và bất kỳ thiệt hại chiến đấu mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Thomas" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] During your Main Phase: You can add 1 face-up "D/D" Pendulum Monster from your Extra Deck to your hand. You can only use this effect of "D/D Savant Thomas" once per turn. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] You can target 1 "D/D" card in your Pendulum Zone; destroy that card, and if you do, Special Summon 1 Level 8 "D/D/D" monster from your Deck in Defense Position, but for the rest of this turn, its effects (if any) are negated, and any battle damage your opponent takes becomes halved. You can only use this effect of "D/D Savant Thomas" once per turn.
UR Rarity
D/D/D Doom King Armageddon
UR Rarity
D/D/D Doom King Armageddon
D/D/D Doom King Armageddon

D/D/D Doom King Armageddon

8

4

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • D/D

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 1000

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "D/D" mà bạn điều khiển; nó nhận được 800 ATK cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Một lần mỗi lượt, nếu (các) quái thú bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú đó cho đến khi kết thúc lượt này. Lá bài này không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt mà hiệu ứng này được kích hoạt. Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng Phép / Bẫy không chọn vào lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "D/D" monster you control; it gains 800 ATK until the end of this turn (even if this card leaves the field). ---------------------------------------- [ Monster Effect ] Once per turn, if a monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can target 1 of those monsters; this card gains ATK equal to that monster's original ATK until the end of this turn. This card cannot attack your opponent directly during the turn this effect is activated. Cannot be destroyed by Spell/Trap effects that do not target this card.


SR Rarity
D/D Savant Kepler
SR Rarity
D/D Savant Kepler
D/D Savant Kepler

D/D Savant Kepler

1

10

 • Loại:
 • Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • D/D

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Bạn không thể Triệu hồi Pendulum quái thú, ngoại trừ quái thú "D/D" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Giảm Scale Pendulum của lá bài này đi 2 (tối thiểu 1), sau đó phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển có Cấp độ lớn hơn hoặc bằng Thang điểm Pendulum của lá bài này, ngoại trừ quái thú "D/D"
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Kepler" một lần mỗi lượt ● Chọn mục tiêu 1 lá bài "D/D" mà bạn điều khiển; trả lại lên tay. ● Thêm 1 "Dark Contract" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "D/D" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn, during your Standby Phase: Reduce this card's Pendulum Scale by 2 (min. 1), then destroy all monsters you control with a Level greater than or equal to this card's Pendulum Scale, except "D/D" monsters. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. You can only use this effect of "D/D Savant Kepler" once per turn.● Target 1 other "D/D" card you control; return it to the hand.● Add 1 "Dark Contract" card from your Deck to your hand.
 1> dùng the Gate search Kepler

 2> normal summon Aleister Kepler và search the Witch
 3> sử dụng skill ném bớt con Kepler vào pendulum scale và 1 con gì đó từ bộ bài ví dụ như Ragnarok chẳng hạn ( nãy giờ không đề cập tới Ragnarok nhét nó vô đây để cố chứng tỏ nó không phế :cánh cụt: )
 4> Pendulum Summon ThomasDKA
 5> Thomas bắn Ragnarok hoặc con gì đó cũng được để nó vào Extra Deck để backup cho turn sau, sau đó gọi 1 quái Level 8 nhờ hiệu ứng của Thomas.
 6> Xyz summon ra Pot Of Greed (Coach King Giantrainer)
 7> rút 3 lá và set 1 the Witch + với 2 lá còn lại ( BoM hoặc Enemy Controller hoặc Treacherous Trap Hole ).
Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS