Hướng Dẫn Chơi Raidraptor

Hướng Dẫn Chơi Raidraptor

 Khá buồn vì lời nguyên Mini Box meta đang xảy ra với bọn này, bọn này thậm chí còn đang rất flop :(


 anyway, Raidraptor là một deck Swarm lẫn OTK mạnh, tuy không có negate ( trừ khi bạn rank-up lên Evolzar ) nhưng bù lại khả năng cắn lén lẫn bắn card, đấm đau.

Nhưng phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Raptors Rising (Skill Card) (100%)

UR Rarity
Raptors Rising (Skill Card)
UR Rarity
Raptors Rising (Skill Card)
Raptors Rising (Skill Card)

Raptors Rising (Skill Card)

 • Loại:
 • Skill Card

 • Tộc:
 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể sử dụng các quái thú "Raidraptor" làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Ngoài ra, khi bạn Triệu hồi Xyz "Raidraptor - Rise Falcon", bạn có thể Triệu hồi nó bằng cách sử dụng Quái vật Xyz "Raidraptor" trên sân của bạn ngoại trừ "Raidraptor - Rise Falcon."
Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi Trận đấu. Loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz khỏi 1 "Raidraptor - Rise Falcon" mà bạn điều khiển, và Đặt 1 Bài Phép "Rank-Up-Magic" vào sân của bạn từ Bộ bài của bạn. (Chỉ 1 bản sao của các lá bài cùng tên có thể được Đặt trong Trận đấu với Kỹ năng này.) Khi kết thúc lượt bạn đã sử dụng Kỹ năng này, hãy đưa tất cả Quái thú Bứt phá Hạng 4 trên sân của bạn và/hoặc Mộ về Bộ bài Phụ .


Hiệu ứng gốc (EN):

During this Duel, you can only use "Raidraptor" monsters as materials for Xyz Summoning. Also when you Xyz Summon "Raidraptor - Rise Falcon," you can Summon it using a "Raidraptor" Xyz Monster on your field except for "Raidraptor - Rise Falcon." In addition, the following effect can be used once per turn and twice per Duel. Remove 1 Xyz Material from 1 "Raidraptor - Rise Falcon" you control, and Set 1 "Rank-Up-Magic" Spell Card to your field from your Deck. (Only 1 copy of cards with the same name can be Set during the Duel with this Skill.) At the end of the turn you have used this Skill, return all Rank 4 Xyz Monsters on your field and/or Graveyard to the Extra Deck.


Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể sử dụng các quái thú "Raidraptor" làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz.

=> đéo mix với deck khác được
 Khi kết thúc lượt bạn đã sử dụng Kỹ năng này, hãy đưa tất cả Quái thú Xyz Rank 4 trên sân của bạn và/hoặc Mộ về Bộ bài Phụ .
=> sài skill xong đéo rank up được thì tự bóp cực mạnh

 khả năng Xyz lên Rise Falcon bằng cách đè đầu quái khác thường là Force Strix cũng là gì rất ngon nhờ skill, search RUM cũng ngon nhờ skill ( ma pháp tức thời bị úp bởi skill không kích hoạt trong lượt nó úp, đây là điều hiển nhiên nhưng nói để mấy ông không missplay ), nói chung là skill này ngon, mà thiếu hàng


CORE

 

Raidraptor - Tribute Lanius (x3)

body ngon, ATK ổn, miller ( search trá hình ) bất kỳ quái/spell/trap Raidraptor nào, có thể search RUM ( thật ra dòng này từ ngoài đời là main phase 2 vô Duel Links fix lại cuối battle phase do Duel Links đéo có Main Phase 2 )

Raidraptor - Mimicry Lanius (x2-3)

 thường bị ném bởi Tribute, được dùng chủ yếu để search (quái/phép/bẫy) bằng cách banish từ mộ lâu lâu được đem ra để kích eff Xyz Rank 5

Raidraptor - Vanishing Lanius (x1-3)

 thường con này ít khi được dùng, tại sao bạn lại bỏ 1 slot lấy con này nhảy quái khác trong khi quái khác lại tự nhảy từ tay nhỉ ( nói vậy thôi chứ Tribute và Mimicry vẫn cần cơ mà đem x1 thôi vì khứa này search được )

Raidraptor - Fuzzy Lanius (x0 hoặc x2-3)

 con này tui rất thích và đem x3 cho em nó có lẽ một phần vì là F2P Level 4 có khả năng tự nhảy và nếu gửi xuống mộ bằng bất kỳ cách gì sẽ search thêm 1 copy để backup turn sau lẫn làm mỏng deck, tăng tỉ lệ bóc ra staple


 bạn không nên đem x1 lá này vì sẽ uổng đi effect search của lá này

Raidraptor - Singing Lanius và Raidraptor - Pain Lanius (tự nhảy search được )

Singing x1 : tự nhảy once per turn và phải có quái Xyz mới nhảy được nên chỉ chơi x1

Pain x1-2 : cũng tự nhảy once per turn mà nhạc nào cũng nhảy nên bóc lên tay hay search đều chơi ngon, đã thế còn tự chỉnh Level

Rank-Up-Magic Raid Force (x1)

 rank up magic search được ( nhờ skill ), lại còn có khả năng nhặt RUM từ mộ, F2P nữa ( trừ khi bạn roll đéo ra )

Raidraptor - Stranger Falcon (x1)

R Rarity
Raidraptor - Stranger Falcon
R Rarity
Raidraptor - Stranger Falcon
Raidraptor - Stranger Falcon

Raidraptor - Stranger Falcon

5

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Winged Beast

 • Archetype:
 • Raidraptor

 • ATK:
 • 2000

 • DEF:
 • 2000

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 5
Nếu lá bài này có quái thú Xyz làm Nguyên liệu Xyz, nó sẽ nhận được hiệu ứng này.
● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK ban đầu của nó.
Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và được đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Raidraptor" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Raidraptor - Stranger Falcon"; Triệu hồi Đặc biệt nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa lá bài này vào nó dưới dạng Nguyên liệu Xyz.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 5 monsters If this card has an Xyz Monster as Xyz Material, it gains this effect. ● Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; destroy it, and if you do, inflict damage to your opponent equal its original ATK. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can target 1 "Raidraptor" Xyz Monster in your Graveyard, except "Raidraptor - Stranger Falcon"; Special Summon it, and if you do, attach this card to it as Xyz Material.


 có khả năng burn lẫn bắn phá, nhưng chỉ sài được nếu rank-up  do cần quái Xyz là nguyên liệu, có khả năng chống OTK ổn ( thật ra do deck này ít lá bảo kê OTK vl ) bằng cách nhảy 1 body Raidraptor từ mộ nếu bị tiêu diệt bởi opp

Raidraptor - Revolution Falcon (x0-1)

UR Rarity
Raidraptor - Revolution Falcon
UR Rarity
Raidraptor - Revolution Falcon
Raidraptor - Revolution Falcon

Raidraptor - Revolution Falcon

6

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Winged Beast

 • Archetype:
 • Raidraptor

 • ATK:
 • 2000

 • DEF:
 • 3000

Hiệu ứng (VN):

Quái thú Winged Beast-Type 3 Cấp 6
Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; lượt này, lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa: ATK và DEF của quái thú đó trở thành 0. Nếu lá bài này có "Raidraptor" làm Nguyên liệu Xyz, nó sẽ nhận được hiệu ứng này.
● Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra sát thương cho đối thủ bằng một nửa ATK mà quái thú đó có trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 6 Winged Beast-Type monsters You can detach 1 Xyz Material from this card; this turn, this card can attack all monsters your opponent controls, once each. At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's face-up Special Summoned monster: That monster's ATK and DEF become 0. If this card has a "Raidraptor" Xyz Monster as Xyz Material, it gains this effect. ● Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; destroy it, and if you do, inflict damage to your opponent equal to half the ATK that monster had on the field.


 có khả năng clear sân cực mạnh, đấm hết quái, đấm con nào thì con đó ATK DEF xuống 0 (cay ở chỗ phải đấm quái triệu hồi đặc biệt, nên bạn farm NPC như cc vậy, nhất là bọn flip), có khả năng bắn phá và burn ổn mà Rank 6 khó lên quá nên có ít được đem


Staple

 

Mystical Space Typhoon (nãy giờ toàn bắn quái chứ chưa có bắn spell/trap, khỏi nói nhiều x3 là bắt buộc)

 

mấy lá staple khác mà ít khi đem

UR Rarity
The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
UR Rarity
The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch

The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch

 • Loại:
 • Spell Card

 • Dạng:
 • Quick-Play

 • Archetype:
 • Phantom Knights

 thích gì chơi đó không có MST thì có thể chọn Lance hoặc chơi cả 2, rén OTK thì chơi BoM thay Kiteroid nếu mix mấy lá limit 2 khác,...

Odd-Eyes Rebellion Dragon (x0-1)

UR Rarity
Odd-Eyes Rebellion Dragon
UR Rarity
Odd-Eyes Rebellion Dragon
Odd-Eyes Rebellion Dragon

Odd-Eyes Rebellion Dragon

7

4

 • Loại:
 • XYZ Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Odd-Eyes

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Một lần mỗi lượt, nếu bạn không có lá bài nào trong Vùng Pendulum khác của mình: Bạn có thể đặt 1 quái thú Pendulum từ Deck của bạn trong Vùng Pendulum của bạn.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
2 quái thú rồng Cấp 7
Nếu bạn có thể Pendulum Summon Cấp độ 7, bạn có thể Pendulum Summon card ngửa này trong Extra Deck của mình. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz bằng cách sử dụng quái thú Xyz làm Nguyên liệu: Phá huỷ càng nhiều quái thú Cấp 7 hoặc thấp hơn mà đối thủ của bạn điều khiển nhất có thể, gây 1000 sát thương cho đối thủ với mỗi lá bài bị phá huỷ và nếu bạn làm điều đó, lá bài này có thể thực hiện 3 lần tấn công trong mỗi Battle Phase lượt này. Nếu lá bài này trong Vùng quái thú bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể phá hủy càng nhiều lá bài trong Vùng Pendulum của mình nhất có thể (tối thiểu 1), và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt lá bài này vào Vùng Pendulum của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn, if you have no cards in your other Pendulum Zone: You can place 1 Pendulum Monster from your Deck in your Pendulum Zone. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] 2 Level 7 Dragon-Type monsters If you can Pendulum Summon Level 7, you can Pendulum Summon this face-up card in your Extra Deck. If this card is Xyz Summoned by using an Xyz Monster as a Material: Destroy as many Level 7 or lower monsters your opponent controls as possible, inflict 1000 damage to your opponent for each card destroyed, and if you do, this card can make 3 attacks during each Battle Phase this turn. If this card in the Monster Zone is destroyed by battle or card effect: You can destroy as many cards in your Pendulum Zones as possible (min. 1), and if you do, place this card in your Pendulum Zone.


 lên bằng RUM và có khả năng clear cả sân opp sau đó đấm 3 lần, con hàng OTK siêu chất lượng (trừ khi ăn BoM hay mấy thứ gì đó đại loại thế)

Wee Witch's Apprentice, Knightmare Unicorn và Link Disciple (x0-1)

 nếu bạn rén Iblee thì con này là lựa chọn tốt, còn làm sao xử nốt cái body này thì tui chịu bỏ 2 slot extra để chống lại 1 Iblee thì hơi ...


 còn nếu muốn thì có thể chọn Wee Witch tăng thêm ATK để dễ OTK

 căng hơn nữa thì Unicorn sút thẳng về deck rồi lên Accesscode 5300 ATK


Combo

 

Rank-Up-Magic Raid Force, Odd-Eyes Rebellion Dragon và Cattle Call (Cattle Call OTK)

UR Rarity
Odd-Eyes Rebellion Dragon
UR Rarity
Odd-Eyes Rebellion Dragon
Odd-Eyes Rebellion Dragon

Odd-Eyes Rebellion Dragon

7

4

 • Loại:
 • XYZ Pendulum Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Odd-Eyes

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

[Hiệu ứng Pendulum]
Một lần mỗi lượt, nếu bạn không có lá bài nào trong Vùng Pendulum khác của mình: Bạn có thể đặt 1 quái thú Pendulum từ Deck của bạn trong Vùng Pendulum của bạn.
----------------------------------------
[Hiệu ứng quái thú]
2 quái thú rồng Cấp 7
Nếu bạn có thể Pendulum Summon Cấp độ 7, bạn có thể Pendulum Summon card ngửa này trong Extra Deck của mình. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz bằng cách sử dụng quái thú Xyz làm Nguyên liệu: Phá huỷ càng nhiều quái thú Cấp 7 hoặc thấp hơn mà đối thủ của bạn điều khiển nhất có thể, gây 1000 sát thương cho đối thủ với mỗi lá bài bị phá huỷ và nếu bạn làm điều đó, lá bài này có thể thực hiện 3 lần tấn công trong mỗi Battle Phase lượt này. Nếu lá bài này trong Vùng quái thú bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể phá hủy càng nhiều lá bài trong Vùng Pendulum của mình nhất có thể (tối thiểu 1), và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt lá bài này vào Vùng Pendulum của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn, if you have no cards in your other Pendulum Zone: You can place 1 Pendulum Monster from your Deck in your Pendulum Zone. ---------------------------------------- [ Monster Effect ] 2 Level 7 Dragon-Type monsters If you can Pendulum Summon Level 7, you can Pendulum Summon this face-up card in your Extra Deck. If this card is Xyz Summoned by using an Xyz Monster as a Material: Destroy as many Level 7 or lower monsters your opponent controls as possible, inflict 1000 damage to your opponent for each card destroyed, and if you do, this card can make 3 attacks during each Battle Phase this turn. If this card in the Monster Zone is destroyed by battle or card effect: You can destroy as many cards in your Pendulum Zones as possible (min. 1), and if you do, place this card in your Pendulum Zone.


Hand : 1 Raid Force + 1 Cattle Call + 1 RR Level 4
 combo này chỉ đẹp khi quái bạn bị ăn thứ gì đó của opp :)
I> Normal 1 con RR Level 4, bị target bởi gì đó, Dùng Cattle Call biến quái đó thành Force Strix
II> kích RUM Raid Force (lá tui để hình ở trên) để lên Blazing Falcon (hoặc mấy con khác tùy tình huống chủ yếu là cố phá board opp), Blazing bắn card, nhờ Skill Xyz lên Rise Falcon
III> Skill detact nguyên liệu duy nhất của Rise Falcon, set RUM Soul Shave Force, Soul Shave chọn Blazing (rank 5), rank up lên Odd-Eyes Rebellion Dragon (Rank 7)
IV> khúc này anh em còn hàng gì trên tay thì tùy có thể combo tiếp hay không tui kệ, nói chung win cmnr

Digital Bug Rhinosebus (đi đầu)

R Rarity
Digital Bug Rhinosebus
R Rarity
Digital Bug Rhinosebus
Digital Bug Rhinosebus

Digital Bug Rhinosebus

7

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Insect

 • Archetype:
 • Digital Bug

Hand : Tribute + Swallow Nest
I> normal Tribute, Tribute ném Mimicry, Mimicry banish search Pain
II> Kích Swallow nest nhảy thêm 1 Mimicry từ deck, Pain target Mimicry và nhảy, kích effect Mimicry, Xyz lên 1 con Rank 5 RR bất kỳ
III> nhờ skill đè đầu con rank 5 cho Rise Falcon đáp xuống, kích Skill ném con RR rank 5 làm nguyên liệu cho Rise Falcon xuống mộ, set Soul Shave
IV> kích Soul Shave chọn con Rank 5 và RU lên thẳng Rhinosebus
V> cuối turn dưới tác dụng skill, con Rise Falcon bị sút thẳng về Extra DeckĐơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS