Hướng dẫn chơi Invoked (phối hợp engine)

Hướng dẫn chơi Invoked (phối hợp engine)

Tiếp tục là các hướng build deck khác cho Invoked
Tổng quan

 Trong bài viết này mình sẽ gợi ý cho các bạn một vài bộ bài sử dụng cả Invoked lẫn Neos Fusion.

Invoked

 • Aleister: nguyên liệu dung hợp chính cho các quái thú Invoked; tăng công thủ cho quái thú dung hợp.
 • Invocation: hỗ trợ khả năng dung hợp độc quyền cho Invoked; lấy được lên tay bằng Aleister; giúp AleisterInvocation có thể tái sử dụng lại trong những lượt sau.
 • Purgatrio: càng quét quái thú trong battle phase; đánh xuyên giáp.
 • Magellanica: 3000 ATK.
 • Caliga: level 4, “Aleister the Invoker” + 1 DARK monster.

Elemental HERO Brave Neos và Neos Fusion (Neos)

Neos Fusion

(1)

Special Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck that lists exactly 2 monsters as material, including "Elemental HERO Neos", by sending those monsters from your hand, Deck, or field, ignoring its Summoning conditions.

For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters.

(2)

If a Fusion Monster(s) you control that lists "Elemental HERO Neos" as material would be destroyed by battle or card effect, or shuffled into the Extra Deck by its own effect, you can banish this card from your GY instead.

 

Brave Neos

"Elemental HERO Neos" + 1 Level 4 or lower Effect Monster

Must be Fusion Summoned.

(1)

Gains 100 ATK for each "Neo-Spacian" and "HERO" monster in your GY.

(2)

When this card destroys an opponent's monster by battle: You can add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand that specifically lists the card "Elemental HERO Neos" in its text.


Khác với các lá bài có hiệu ứng dung hợp khác, ngoài sử dụng nguyên liệu từ sân hay tay ra, Neos Fusion còn có thể dùng nguyên liệu trực tiếp từ bộ bài. Điều này giúp cho bạn có thể tiết kiệm được một số quái thú từ tay hay trên sân của bạn. Thêm vào đó, Neos Fusion còn có thể bảo kê một lần cho quái thú dung hợp Neos của bạn bằng cách loại bỏ lá bài này từ mộ.

Brave Neos là quái thú được triệu hồi nhiều nhất khi sử dụng Neos Fusion bởi vì bạn có thể gửi bất kỳ quái thú level 4 trở xuống nào mà bạn muốn từ bộ bài cho nguyên liệu của Brave Neos (các quái thú được gửi xuống thường sẽ là những quái thú hoạt động tốt khi ở trong mộ).


Invoked ft. Ninja Ninjitsu

Invoked ft. Ninja Ninjitsu

 Tham khảo deck tại đây.

Ninja Grandmaster Hanzo và Ninjitsu Art of Super-Transformation (Cách chơi)

 Hanzo

(1)

When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Ninjitsu Art" card from your Deck to your hand.

(2)

When this card is Flip or Special Summoned: You can add 1 "Ninja" monster from your Deck to your hand, except "Ninja Grandmaster Hanzo".

 

Super-Transformation

(1)

Activate this card by targeting 1 "Ninja" monster you control and 1 face-up monster your opponent controlssend them to the GYthen Special Summon 1 Dragon, Dinosaur, or Sea Serpent monster from your Deck whose Level is less than or equal to the combined original Levels of the sent monster(s).

(2)

When this card leaves the field, banish that monster.

 

Sử dụng hiệu ứng (1) của Hanzo để lấy Super-Transformation lên tay.

Mục đích của là để có thể triệu hồi Keeper of Dragon Magic lên sân nhanh nhất có thể. Bên cạch đó Super-Transformation còn giúp bạn giải quyết được 1 quái thú của đối phương trước.

Keeper of Dragon Magic (Cách chơi)

(1)

If this card is Normal or Special Summoned: You can discard 1 card; add 1 "Polymerization" Normal Spell or "Fusion" Normal Spell from your Deck to your hand.

(2)

You can reveal 1 Fusion Monster in your Extra Deck; Special Summon 1 of the Fusion Materials whose name is specifically listed on that monster from your GY, in face-down Defense Position.

You can only use each effect of "Keeper of Dragon Magic" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate either of this card's effects.


Nhiệm vụ chính của Keeper of Dragon Magic là giúp người chơi lấy Neos Fusion lên tay để tiếp tục thực hiện combo. Lưu ý rằng Invocation là lá bài có hiệu ứng dung hợp nhưng không phải là một lá bài Polymerization hay Fusion nên bạn không thể dùng hiệu ứng này để lấy Invocation lên tay được.

Trong vài trường hợp, hiệu ứng (2) của quái thú này có thể đem lại hiệu quả tuyệt vời. Nếu Aleister của bạn bị gửi xuống mộ ngoài ý muốn trong khi bạn vẫn chưa có Invocation trên tay, bằng cách đưa ra bất kỳ quái thú Invoked nào là bạn có thể gọi lại Aleister từ mộ. Và bởi vì đây là triệu hồi đặc biệt úp nên Aleister có thể được lật lên ở những lượt sau và giúp bạn lấy được Invocation lên tay.

Elemental HERO Brave Neos và Neos Fusion (Neos package)

Triệu hồi Brave Neos bằng cách gửi Elemental HERO Neos và Volcanic Shell xuống mộ. Mục đích chính để chơi các lá bài Ninja và Neos là để giúp cho bộ bài của bạn mỏng nhất có thể (bằng cách sử dụng hiệu ứng của Volcanic Shell dưới mộ) để tăng tỷ lệ rút lên Aleister.

Trong trường hợp nếu bạn có sẵn Invocation trên tay rồi, bạn có thể gửi trực tiếp Aleister xuống mộ bằng Neos Fusion. Đừng quên rằng từ sau khi bạn sử dụng Neos Fusion cho đến hết lượt, bạn không được phép triệu hồi đặc biệt.

White Dragon Ninja và Armor Ninjitsu Art of Alchemy (Chiến thuật dự phòng)

Armor Ninjitsu Art of Alchemy

(1)

If you control a "Ninjitsu Art" card: Destroy as many other "Ninjitsu Art" cards you control as possible, then draw 2 cards.


Super-Transformation chỉ có thể triệu hồi được quái thú từ bộ bài. Nếu bạn có sẵn Keeper of Dragon Magic trên tay, bạn có thể chơi thêm các quái thú mà Super-Transformation có thể triệu hồi được để không làm phế đi lá bài này.

Thêm một nhược điểm nữa của Super-Transformation là nó sẽ vẫn nằm trên sân kể cả khi quái thú được triệu hồi không còn trên sân. Điều này sẽ làm kẹt ô tại vùng ma pháp, cạm bẫy cũa bạn. Chơi thêm 1 Armor Ninjitsu Art of Alchemy vừa có thể giải quyết những tình huống như thế này, vừa có thể lấy lên được bằng Hanzo và lại vừa giúp bạn cộng thêm bài trên tay.


Invoked ft. Ritual Beast

Invoked ft. Ritual Beast

 Tham khảo deck tại đây.

Ritual Beast Ulti-Pettlephin, Spiritual Beast Tamer Winda và Ritual Beast Ulti-Apelio (Các Ritual Beast được chơi trong deck)

UR Rarity
Ritual Beast Ulti-Apelio
UR Rarity
Ritual Beast Ulti-Apelio
Ritual Beast Ulti-Apelio

Ritual Beast Ulti-Apelio

6

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • WIND

 • Tộc:
 • Pyro

 • Archetype:
 • Ritual Beast

 • ATK:
 • 2600

 • DEF:
 • 400

Hiệu ứng (VN):

1 "Ritual Beast Tamer" + 1 quái thú "Spiritual Beast"
Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên mà bạn điều khiển, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài khác cho đến khi kết thúc Damage Step. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả lại lá bài mà bạn điều khiển về Extra Deck, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú bị loại bỏ của bạn (1 quái thú "Ritual Beast Tamer" và 1 quái thú "Spiritual Beast" ); Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".) If this card attacks, it is unaffected by other cards' effects until the end of the Damage Step. During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.


Winda

(1)

If this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card (by battle or card effect): You can Special Summon 1 "Ritual Beast" monster from your Deck or Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.

 

You can only Special Summon "Spiritual Beast Tamer Winda(s)" once per turn.

 

Ulti-Apelio

1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster

Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".)

(1)

If this card attacks, it is unaffected by other cards' effects until the end of the Damage Step.

(2)

During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.

 

Ulti-Pettlephin

1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster

Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".)

(1)

Cannot be destroyed by card effects.

(2)

During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.


Ritual Beast và Invoked tuy trong cùng một bộ bài, nhưng chúng lại không hỗ trợ trực tiếp và có lối chơi hoàn toàn độc lập. Thế nhưng cách xây dựng bộ bài này lại hiệu quả và độc đáo theo một cách khác. Đó là việc bộ bài của bạn có nhiều hơn 1 điều kiện thắng.

Nhiều đối thủ sẽ cần phải suy nghĩ rất cẩn trọng trong quyết định là sẽ giải quyết các quái thú Invoked hay các Ritual Beast trước.

Nếu họ quyết định tiêu diệt Winda, các quái thú Ritual Beast khác sẽ được kéo ra thêm từ extra deck và tiếp tục tạo áp lực cho đối phương và rất có thể đối thủ của bạn sẽ bị hạ gục bất ngờ bởi Purgatrio và Magellanica. Chưa hết Winda vừa là một "Ritual Beast Tamer" (Spiritual Beast Tamer Winda) lại vừa là một "Spiritual Beast" (Spiritual Beast Tamer Winda) nên bạn có thể dễ dàng tạo thế chủ động triệu hồi các Ritual Beast từ extra deck với 2 Winda trên sân.

Nếu đối phương của bạn quyết định giải quyết các Invoked trước thì họ sẽ không còn nhiều lá bài để có thể giải quyết được các Ritual Beast. Winda là một bảo hiểm tuyệt vời cho bạn, kể cả khi đối phương đủ sức hạ gục Winda, họ vẫn phải chuẩn bị các chiến thuật để đối phó với quái thú Ritual Beast được gọi ra bởi Winda. Điều này sẽ câu thêm thời gian cho bạn kéo thêm được nhiều lá bài khác cho bạn trong khoảng thời gian đối phương tích hàng giải quyết Winda.

Chưa hết, bạn còn có thêm cả Brave Neos trên sân cùng 1 bảo kê là Neos Fusion dưới mộ làm cho chiến thuật này càng khó để đối phó. 

Aleister the Invoker (vẫn còn 1 hiệu ứng khác...)

(1)

(Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Fusion Monster you control; it gains 1000 ATK/DEF until the end of this turn.

(2)

If this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can add 1 "Invocation" from your Deck to your hand.


Brave Neos và các Ritual Beast từ extra deck cũng là các quái thú dung hợp, hiệu ứng tăng công của Aleister sẽ dễ dàng giúp bạn hạ gục quái thú đối phương trong chiến đấu khi họ không đề phòng.


Invoked ft. Dark Cavalry

Invoked ft. Dark Cavalry

Tham khảo deck tại đây.

Dark Cavalry (Chủ lực khác của deck)

"Dark Magician" + 1 Warrior monster

(1)

Gains 100 ATK for each Spell/Trap on the field and in the GYs.

(2)

If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.

(3)

When a card or effect is activated that targets a card on the field (Quick Effect): You can discard 1 card; negate the activation, and if you do, destroy it.


Các quái thú Invoked như Purgatrio hay Magellanica chỉ mạnh về tấn công nhưng lại không có nhiều bảo kê tốt. Cavalry là một quái thú có khả năng bảo kê tương đối tốt giúp Purgatrio dễ múa hơn trong battle phase. Đây là deck tạo với 1 sd nên bạn hoàn toàn có thể chơi nhiều Cavalry nếu muốn.

King of the Swamp, The Dark - Hex-Sealed Fusion và Beastking of the Swamps (Việc dung hợp nay càng trở nên dễ dàng hơn!)

King of the Swamp

(1)

This card can be used as a substitute for any 1 Fusion Material whose name is specifically listed on the Fusion Monster Card, but the other Fusion Material(s) must be correct.

(2)

You can discard this card to the Graveyard; add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand.

 

Beastking of the Swamps

(1)

You can substitute this card for any 1 Fusion Material Monster. When you do this, the other Fusion Material Monster(s) must be the correct one(s).

 

The Dark – Hex-Sealed Fusion

(1)

You can substitute this card for any 1 Fusion Material Monster, but the other Fusion Material Monster(s) must be correct.

(2)

You can Tribute Fusion Material Monsters on the field, including this face-up card; Special Summon 1 corresponding DARK Fusion Monster from your Extra Deck.

 

King of the Swamp, Beastking of the Swamps The Dark – Hex-Sealed Fusion là những quái thú có hiệu ứng thay thế 1 nguyên liệu dung hợp khi dung hợp. Các quái thú dung hợp trong bộ bài này đều có nguyên liệu rất đơn giản.

3 quái thú này có thể thay thế vị trí cho quái thú bắt buộc đúng tên, vị trí còn lại là những quái thú không quá cụ thể tên nên bạn có thể tận dụng điều này để chơi chung các tộc bài khác tạo liên kết hơn cho bộ bài.

Vision HERO Vyon và Elemental HERO Blazeman (Các quái thú HERO được sử dụng)

SR Rarity
Elemental HERO Blazeman
SR Rarity
Elemental HERO Blazeman
Elemental HERO Blazeman

Elemental HERO Blazeman

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Warrior

 • Archetype:
 • Elemental HERO

 • ATK:
 • 1200

 • DEF:
 • 1800

Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Polymerization" từ Deck của mình lên tay của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fusion, cũng như gửi 1 "Elemental HERO" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Elemental HERO Blazeman", và nếu bạn làm điều đó, thuộc tính và ATK của lá bài này / DEF trở thành giống như quái thú được gửi đến Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Elemental HERO Blazeman" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand. During your Main Phase: You can activate this effect; you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Fusion Monsters, also send 1 "Elemental HERO" monster from your Deck to the GY, except "Elemental HERO Blazeman", and if you do, this card's Attribute and ATK/DEF become the same as the monster sent to the GY, until the end of this turn. You can only use 1 "Elemental HERO Blazeman" effect per turn, and only once that turn.


Blazeman

(1)

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand.

(2)

During your Main Phase: You can activate this effect; you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Fusion Monsters, also send 1 "Elemental HERO" monster from your Deck to the GY, except "Elemental HERO Blazeman", and if you do, this card's Attribute and ATK/DEF become the same as the monster sent to the GY, until the end of this turn. You can only use 1 "Elemental HERO Blazeman" effect per turn, and only once that turn.

 Vyon

(1)

If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "HERO" monster from your Deck to the GY. You can only use this effect of "Vision HERO Vyon" once per turn.

(2)

Once per turn: You can banish 1 "HERO" monster from your GY; add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand.

 

Bên cạnh là những nguyên liệu dung hợp, các HERO mang lối chơi theo hướng dung hợp nên sẽ được hỗ trợ nhiều những hiệu ứng giúp triệu hồi dung hợp có thể diễn ra dễ dàng hơn.

Hai quái thú HERO mà ta có thể tận dụng là VyonBlazeman, những quái thú này đều có hiệu ứng cho phép bạn lấy 1 Polymerization từ bộ bài lên tay rất dễ dàng.

King of the Swamp và Elemental HERO Blazeman (Cách chơi)

SR Rarity
Elemental HERO Blazeman
SR Rarity
Elemental HERO Blazeman
Elemental HERO Blazeman

Elemental HERO Blazeman

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Warrior

 • Archetype:
 • Elemental HERO

 • ATK:
 • 1200

 • DEF:
 • 1800

Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Polymerization" từ Deck của mình lên tay của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fusion, cũng như gửi 1 "Elemental HERO" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Elemental HERO Blazeman", và nếu bạn làm điều đó, thuộc tính và ATK của lá bài này / DEF trở thành giống như quái thú được gửi đến Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Elemental HERO Blazeman" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand. During your Main Phase: You can activate this effect; you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Fusion Monsters, also send 1 "Elemental HERO" monster from your Deck to the GY, except "Elemental HERO Blazeman", and if you do, this card's Attribute and ATK/DEF become the same as the monster sent to the GY, until the end of this turn. You can only use 1 "Elemental HERO Blazeman" effect per turn, and only once that turn.


Blazeman + Swamp King = Dark Cavalry

 • Triệu hồi Blazeman lên sân để sử dụng hiệu ứng và lấy Polymerization lên tay.
 • Dùng ngay Polymerization để dung hợp King of the SwampBlazeman thành Dark Cavalry. (King of the Swamp sẽ thay cho Dark Magician trong nguyên liệu của Dark Cavalry).

Trên đây chỉ là một trong nhiều cách để triệu hồi Dark Cavalry, với Vyon bạn có thể cho ra kết quả tương tự bằng cách sử dụng hết 2 hiệu ứng của Vyon (Loại bỏ HERO gửi bởi hiệu ứng (1) để lấy Polymerization lên tay, việc bạn gửi HERO nào xuống mộ thực sự sẽ không quan trọng khi mục đích chính để bạn triệu hồi Vyon là lấy Polymerization lên tay).

Beastking of the SwampsThe Dark – Hex-Sealed Fusion có thể thay thế vị trí cho King of the Swamp trong quá trình dung hợp. Điều này tạo cho bạn nhiều lợi thế hơn khi tỉ lệ bạn có thể triệu hồi được Dark Cavalry là rất cao.

Elemental HERO Blazeman, Beastking of the Swamps và Invocation (Cách chơi)

SR Rarity
Elemental HERO Blazeman
SR Rarity
Elemental HERO Blazeman
Elemental HERO Blazeman

Elemental HERO Blazeman

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Warrior

 • Archetype:
 • Elemental HERO

 • ATK:
 • 1200

 • DEF:
 • 1800

Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Polymerization" từ Deck của mình lên tay của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fusion, cũng như gửi 1 "Elemental HERO" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Elemental HERO Blazeman", và nếu bạn làm điều đó, thuộc tính và ATK của lá bài này / DEF trở thành giống như quái thú được gửi đến Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Elemental HERO Blazeman" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand. During your Main Phase: You can activate this effect; you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Fusion Monsters, also send 1 "Elemental HERO" monster from your Deck to the GY, except "Elemental HERO Blazeman", and if you do, this card's Attribute and ATK/DEF become the same as the monster sent to the GY, until the end of this turn. You can only use 1 "Elemental HERO Blazeman" effect per turn, and only once that turn.


Blazeman + Swamp King + Invocation = Dark Cavalry + Purgatrio

Combo được thực hiện tương tự như combo ở trên.

Kích hoạt Invocation và trục xuất Swamp King (thay cho Aleister) cùng với Blazeman từ mộ để gọi ra Purgatrio.

Purgatrio giờ đây không còn cần phải triệu hồi mà không còn phải phụ thuộc vào Aleister khi có những quái thú có thể thay thế cho Aleister. Tuy vậy, vai trò của Aleister vẫn rất quan trọng với bộ bài bởi vì đây là cách duy nhất cho bạn tái sử dụng lại Invocation cho các quái thú Invoked khác.

Magicalized Fusion (một phiên bản Invocation khác)

(1)

Fusion Summon 1 Spellcaster Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or GY. You can only activate 1 "Magicalized Fusion" per turn.

 

Magicalized Fusion có vai trò như một Invocation cho các quái thú Spellcaster trong deck này.

Để Invocation có thể trả về được bộ bài, bạn phải có sẵn 1 Aleister đang bị loại bỏ, trong những trường hợp cả AleisterInvocation cùng ở trong mộ, bạn có thể dùng Magicalized để loại bỏ Aleister từ mộ, lúc này bạn có thể sử dụng hiệu ứng của Invocation từ mộ trả Aleister về tay (bạn vẫn có thể tiếp tục triệu hồi thường Aleister rồi lấy Invocation từ bộ bài lên tay để tiếp tục thực hiện combo dung hợp nếu muốn).


Tip chơi

Tip chơi

 


Lời kết

Mình xin kết thúc bài viết tại đây, hy vọng bạn sẽ có những trải nghiệm tốt với những deck được gợi ý ở trên.Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS