Hướng dẫn chơi Vampire (cơ bản)

Hướng dẫn chơi Vampire (cơ bản)

Trong bài viết này mình sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về tộc bài Vampire.

Nhưng phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Tổng quan

Vampire là bộ bài gồm các quái thú Zombie có lối chơi “hút máu” người chơi. Lối chơi của bộ bài chủ yếu là phá bài trên sân và phá deck của đối thủ hoặc sử dụng các quái thú của đối phương để hạ gục chính chủ nhân của mình.


Core

 

Vampire Familiar và Vampire Retainer (x2-3)

Familiar

(1)

If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" monster from your Deck to your hand, except "Vampire Familiar".

(2)

If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field.

 

You can only use each effect of "Vampire Familiar" once per turn.

 

Retainer

(1)

If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" Spell/Trap from your Deck to your hand.

(2)

If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field.

 

You can only use each effect of "Vampire Retainer" once per turn.

 

FamiliarRetainer giúp cho bạn lấy được các quái thú, phép/bẫy Vampire cần thiết cho combo bằng cách trả 500 lp.

Các quái thú này cũng có thể tự triệu hồi từ mộ bằng cách đưa một lá bài Vampire từ tay hoặc sân xuống mộ, tuy nhiên nếu bạn triệu hồi chúng bằng cách này, chúng sẽ bị trục xuất khi ra khỏi sân đấu.

Vampire Vamp (x1)

(1)

Once per turn, when this card or a "Vampire" monster is Normal Summoned to your field: You can target 1 face-up monster your opponent controls, whose ATK is higher than this card's; equip it to this card.

(2)

This card gains ATK equal to the combined original ATK of the monsters equipped to it by this effect.

(3)

If this card is sent to the GY, while equipped with a card(s) by this effect: Special Summon this card.

 

Vamp là một quái thú chủ lực của deck. Với khả năng cướp quái thú đối phương làm bài trang bị cho mình. Ngoài ra khi Vamp xuống mộ khi được trang bị bởi hiệu ứng trên, quái thú này có thể triệu hồi đặc biệt lên sân.

Vampire Kingdom và Vampire Takeover (x1-2)

Kingdom

(1)

Zombie-Type monsters gain 500 ATK during damage calculation only.

(2)

Once per turn, when a card(s) is sent from your opponent's Deck to the Graveyard: Target 1 card on the field; send 1 DARK "Vampire" monster from your hand or Deck to the Graveyard, and if you do, destroy that target.

Takeover

(1)

If you have no card in your Field Zone and all face-up monsters you control (min. 1) are Zombie-Type: Activate 1 "Vampire Kingdom" directly from your Deck, then, you can Special Summon 1 DARK "Vampire" monster from your Graveyard in face-up Defense Position.

You can only activate 1 "Vampire Takeover" per turn.

 

Kingdom có thể bắn phá sân của đối phương khi có một lá bài được gửi từ bộ bài của họ xuống mộ. Kingdom cũng có thể tăng công cho các quái thú zombie của bạn thêm 500.

Takeover giúp bạn kích hoạt Kingdom trực tiếp từ bộ bài lên sân với điều kiện là sân bạn có ít nhất 1 và chỉ có quái thú zombie, sau đó bạn có thể hồi sinh thêm 1 Vampire từ mộ của bạn.

Vampire Grace và Vampire Duke (x1-3)

Grace

(1)

When a Level 5 or higher Zombie-Type monster(s) is Special Summoned to your side of the field by the effect of a Zombie-Type monster while this card is in your Graveyard: You can pay 2000 LP; Special Summon this card from your Graveyard.

You can only use this effect of "Vampire Grace" once per turn.

(2)

Once per turn: You can declare 1 card type (Monster, Spell, or Trap); your opponent sends 1 card of that type from their Deck to the Graveyard.

Duke

(1)

When this card is Normal Summoned: You can target 1 DARK "Vampire" monster in your Graveyard; Special Summon that target in face-up Defense Position.

(2)

When this card is Special Summoned: You can declare 1 card type (Monster, Spell, or Trap); your opponent sends 1 card of that type from their Deck to the Graveyard.

You can only use this effect of "Vampire Duke" once per turn. This card cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of a DARK monster.

 

Mỗi lượt, Grace cho phép bạn bắt đối phương gửi một lá bài từ bộ bài xuống mộ. Hiệu ứng này có thể cho bạn có được thế chủ động để sử dụng được hiệu ứng của Kingdom.

Bạn có thể sử dụng hiệu ứng (1) của Duke để gọi 1 quái thú level 5 Vampire và thực hiện triệu hồi xyz. Hiệu ứng (2) của Duke có thể combo cùng với Kingdom vừa phá sân và vừa phá bộ bài của đối thủ.

Vampire's Desire (x2-3)

(1)

Activate 1 of these effects.

● Target 1 face-up monster you control; send 1 "Vampire" monster from your Deck to the GY with a different Level from that monster, and if you do, the targeted monster becomes the Level of that sent monster in the GY, until the end of this turn.

● Target 1 "Vampire" monster in your GY; send 1 monster you control to the GY, and if you do, Special Summon the targeted monster.

You can only activate 1 "Vampire's Desire" per turn.


Vampire’s Desire giúp bạn gửi thêm các Vampire xuống mộ và thay đổi level của quái thú để triệu hồi xyz dễ dàng hơn.

Vampire’s Desire cũng có thể hồi sinh lại một Vampire từ mộ.

Vampire's Domain (x0-1)

(1)

Once per turn: You can pay 500 LP; during your Main Phase this turn, you can Normal Summon 1 "Vampire" monster in addition to your Normal Summon/Set. (Even if this card leaves the field. You can only gain this effect once per turn.)

(2)

Each time your "Vampire" monster inflicts battle damage to your opponent: Gain the same amount of LP.

 

Domain cho bạn thêm một lần triệu hồi thường Vampire trong lượt của bạn. Vampire là một deck bán máu rất nhiều nên khả năng hồi lp của Domain có thể giúp bạn duy trì lp để tiếp tục sử dụng kỹ năng của các lá bài Vampire.

Vampire Awakening (x2)

(1)

Special Summon 1 "Vampire" monster from your Deck, but destroy it during the End Phase of this turn.

You can only activate 1 "Vampire Awakening" per turn.

 

Awakening có thể giúp bạn triệu hồi được một quái thú Vampire từ bộ bài trong lượt của đối thủ, nhưng quái thú này sẽ bị tiêu diệt ở cuối lượt.

Vampire Scarlet Scourge (x1)

(1)

If this card is Normal or Special Summoned: You can pay 1000 LP, then target 1 "Vampire" monster in your GY, except "Vampire Scarlet Scourge"; Special Summon it, but it cannot attack this turn.

You can only use this effect of "Vampire Scarlet Scourge" once per turn.

(2)

At the end of the Battle Phase, if this card destroyed any monster(s) by battle: You can Special Summon them from the GYs to your field.

 

Scarlet Scourge giúp bạn triệu hồi thêm 1 quái thú Vampire từ mộ khi được triệu hồi thường hoặc đặc biệt.


Extra deck

Extra deck của Vampire hoàn toàn tự do, bạn có thể chơi bất kỳ quái thú xyz nào có rank phù hợp. Skill Level Tuning có thể hỗ trợ thêm cho bạn trong việc triệu hồi xyz.

Một số gợi ý:

R Rarity
Digital Bug Rhinosebus
R Rarity
Digital Bug Rhinosebus
Digital Bug Rhinosebus

Digital Bug Rhinosebus

7

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Insect

 • Archetype:
 • Digital Bug

 


Cách chơi

 

Deck mẫu

Destiny Draw
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Destiny Draw

Main: 24 Extra: 7

R Rarity
Digital Bug Rhinosebus
R Rarity
Digital Bug Rhinosebus
Digital Bug Rhinosebus

Digital Bug Rhinosebus

7

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Insect

 • Archetype:
 • Digital Bug

 

Samurai Skull và Gozuki (starters)

Gozuki

(1)

During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY.

(2)

If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand.

You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.

Samurai Skull

(1)

When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY.

(2)

If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".

 

Cả 2 quái thú GozukiSamurai Skull đều có hiệu ứng có thể gửi một quái thú zombie từ bộ bài xuống mộ. Tận dụng hiệu ứng này và gửi Retainer xuống mộ, sau đó sử dụng hiệu ứng của Retainer và tiếp tục combo.

Vampire Kingdom và Vampire Grace (win condition)

Cách để deck này chiến thắng là sử dụng combo Grace – Kingdom, mỗi lượt Grace sẽ hô một loại thẻ bài (quái thú, phép, bẫy) và bắt đối phương phải bỏ một lá bài cùng loại từ bộ bài xuống mộ, sau đó Kingdom sẽ có thể kích hoạt được hiệu ứng và bắn một lá bài của đối phương. Bạn có thể làm như vậy mỗi lượt để dọn sân đối thủ và cho Grace cũng như các quái thú khác của bạn có thể tấn công dễ dàng hơn.

Bạn có thể lấy Grace lên tay bằng Familiar (gửi Familiar trực tiếp từ bộ bài xuống mộ bằng Gozuki hoặc Samurai Skull; sau đó dùng hiệu ứng của Familiar đưa một lá bài Vampire từ tay hoặc trên sân để triệu hồi chính nó lên sân, như vậy là bạn có thể lấy được Grace lên tay rồi).

Có thể dùng Vampire’s Desire để gọi lại Grace đã được gửi xuống mộ bằng Gozuki hoặc Samurai Skull.

Sử dụng Grace và bắt đối phương phải gửi những phép, bẫy mạnh (Mystical Space Typhoon, Karma Cut,…) xuống mộ làm cho họ không thể chơi được những lá bài đó.

Kingdom có thể được kích hoạt trực tiếp từ bộ bài bằng Takeover hoặc bạn có thể lấy lá bài này lên tay bằng Retainer.

Kingdom có thể tăng 500 ATK cho mọi quái thú Zombie chứ không riêng tộc Vampire.

Cần lưu ý khi sử dụng lối chơi Grace – Kingdom, bởi vì nó sẽ là con dao 2 lưỡi cho bạn.

Điểm mạnh:

 • Bạn có thể bắn phá sạch sân đối phương bằng Kingdom với nhiều GraceKingdom được kích hoạt. Khi quét sạch sân đối thủ, bạn có thể kết liễu họ dễ dàng hơn, hoặc câu những lá bài chặn đòn tấn công của đối phương, cũng như quái thú của bạn không phải lo lắng về những lá bài phép, bẫy úp trên sân đối thủ.
 • Đối phương sẽ dễ bị out deck vì Grace có thể kích hoạt hiệu ứng mỗi lượt và bạn có thể sử dụng hiệu ứng của nhiều Grace trên sân khiến họ out deck nhanh hơn.

Điểm yếu:

 • Một số tộc bài sẽ hoạt động tốt hơn nếu có bài dưới mộ. Grace sẽ cho phép đối phương chọn lá bài để đưa xuống mộ (bạn chỉ là người chọn loại của lá bài thôi), thế nên Grace cũng sẽ vô tình giúp đối phương làm mỏng bộ bài cũng như có thêm tài nguyên cho mộ của họ.
 • Một vài staples cũng có thể chơi được dưới mộ (Kiteroid, Galaxy Cyclone, Paleozoic Canadia,…) nên đôi khi hiệu ứng của Grace sẽ vô dụng.

Cần cân nhắc thật kỹ trước khi sử dụng combo Grace – Kingdom, an toàn nhất là bạn hãy sử dụng combo này khi chắc chắn rằng mình có thể hạ gục được đối phương ngay lượt đó để tránh hậu quả ở những lượt sau. Bạn có thể nghiên cứu, tìm hiểu thêm cách chơi của nhiều bộ bài khác để tự tin hơn khi sử dụng hiệu ứng của Grace.

Vampire Vamp (boss)

Một cách chơi khác của Vampire và an toàn hơn combo Grace – Kingdom là sử dụng Vamp. Với Vamp, bạn có thể chiếm một quái thú của đối phương có ATK cao hơn Vamp (thông thường là trên 2000 ATK khi Vamp không có trang bị) làm trang bị cho quái thú này.

Chưa hết Vamp còn được tăng công bằng với công của các quái thú trang bị cho nó (Vamp có thể tăng đến hơn 4000 ATK), điều này giúp cho Vamp có thể sẵn sàng hạ gục mọi đối thủ.

Những hiệu ứng giảm công ảnh hưởng lên Vamp sẽ vô tình giúp cho quái thú này có cơ hội để chiếm lấy các quái thú có ATK thấp hơn 2000.

Khó khăn khi sử dụng hiệu ứng cướp quái của VampVamp hoặc một Vampire khác được triệu hồi bình thường lên sân. Việc triệu hồi thường Vamp gần như không thể xảy ra bởi vì Vamp cần 2 quái thú hiến tế, nên hành động này sẽ trừ của bạn 2 quái thú một cách vô ích.

Cách tốt nhất là triệu hồi thường các Vampire khác để sử dụng hiệu ứng của Vamp, tuy nhiên bạn cần phải cân nhắc và tùy vào tình huống để triệu hồi quái thú thích hợp:

 • Bạn có thể triệu hồi FamiliarRetainer mà không cần hiến tế, tuy nhiên 2 quái thú này chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng lấy các lá bài Vampire lên tay nếu được triệu hồi đặc biệt.
 • Bạn có thể triệu hồi thường Grace bằng cách hiến tế Familiar, Retainer được triệu hồi đặc biệt lại từ mộ (nên nhớ là sau khi được triệu hồi đặc biệt bằng hiệu ứng của Familiar hay Retainer để triệu hồi chính nó lên sân, chúng sẽ bị loại bỏ).

Vampire's Desire và Vampire Awakening (cách triệu hồi Vamp nhanh nhất)

Vamp có thể được triệu hồi đặc biệt từ bộ bài bằng Awakening. Quái thú Vampire được triệu hồi vào cuối lượt sẽ bị tiêu diệt. Sử dụng hiệu ứng cướp quái thú của Vamp để cuối lượt quái thú này có thể trồi lại từ mộ lên sân thêm 1 lần nữa.

Vampire’s Desire có thể triệu hồi Vamp lại từ mộ. Bạn có thể sử dụng hiệu ứng của Gozuki, Samurai Skull để gửi Vamp xuống mộ, sau đó sử dụng Vampire’s Desire để triệu hồi lại Vamp từ mộ.

Vampire's Domain và Vampire's Desire (khai thác tối đa sức mạnh của Vamp)

Mỗi copy khác nhau của Vamp có thể cướp 1 quái thú. Bạn có thể dùng Vampire’s Desire gửi Vamp đã dùng hiệu ứng xuống mộ và gọi một Vampire khác từ mộ lên, bằng cách này Vamp từ dưới mộ sẽ được triệu hồi lại lên sân (bởi vì khi bị gửi xuống mộ, Vamp có trang bị quái thú của đối phương), Vamp lại có thể kích hoạt hiệu ứng cướp quái thú thêm lần nữa khi có một quái thú Vampire khác được triệu hồi bình thường.

Với hiệu ứng cho phép bạn triệu hồi thường thêm 1 quái thú Vampire của Domain, Vamp của bạn có thể cướp đến 2 quái thú trong một lượt bằng combo trên.

Vampire's Desire (key)

Bạn có thể gửi Retainer xuống mộ bằng Vampire’s Desire. Retainer sẽ triệu hồi lại từ mộ và giúp bạn lấy thêm 1 phép, bẫy Vampire khác từ bộ bài.

Quái thú được target trước đó sẽ có level bằng với level của Retainer, bạn có thể tận dụng điều này để triệu hồi xyz. Bằng cách triệu hồi xyz sử dụng Familiar hay Retainer làm nguyên liệu, những quái thú này sẽ không bị loại bỏ sau khi được triệu hồi bằng chính hiệu ứng của chúng. Bạn có thể dễ dàng lấy thêm hàng ở những lượt tới nhờ có sẵn Familiar, Retainer dưới mộ cũng như dùng Gozuki, Samurai Skull để gửi thêm được những quái thú khác xuống mộ.

Ngoài ra bạn cũng có thể  có thể linh hoạt dùng Vampire’s Desire để đổi level của Retainer bằng cách gửi Grace từ bộ bài xuống mộ để có thể triệu hồi xyz 6.

Chưa hết quái thú được target bởi Vampire’s Desire có thể là bất kỳ quái thú nào của bạn, điều này sẽ giúp bộ bài của bạn dễ chơi hơn khi bạn có thể target quái thú Gozuki hay Samurai Skull của mình.


Hướng build deck khác

Skill: Level Tuning         

Can be used if your Life Points are at 2000 or below.

Select 2 monsters on your side of the field and declare a monster level between 1 and 4. The selected monsters' levels will be equal to the number you declared.

This Skill can only be used once per Duel.

 

Sử dụng skill này có thể tăng được tỷ lệ ra rank 4 từ extra deck của bạn cũng như giúp cho Retainer, Familiar không bị loại bỏ sau khi tự triệu hồi bằng cách dùng chúng làm nguyên liệu xyz.

Enemy Controller và Vampire Scarlet Scourge (chiến thuật bắt quái thú của đối phương)

Bạn có thể chơi Vampire theo phong cách cướp quái thú của đối phương bằng Scarlet Scourge.

Enemy Controller có thể dùng để hiến tế những quái được triệu hồi bởi Scarlet Scourge và cướp thêm một quái thú của đối phương trong battle phase.

Bạn cũng có thể hiến tế Vamp đang có trang bị cho Enemy Controller, Vamp có thể tiếp tục chiếm lấy thêm 1 quái thú của đối phương.   

Vampire Kingdom và Vampire Duke (win condition)

Bạn có thể sử dụng Duke thay cho Grace trong combo Grace – Kingdom.

Dùng Awakening để triệu hồi Duke từ bộ bài khi có Kingdom trên sân ngay trong lượt của đối thủ. Duke sẽ kích hoạt hiệu ứng bắt đối phương gửi 1 lá bài từ bộ bài, sau đó Kingdom sẽ đủ điều kiện để kích hoạt hiệu ứng bắn 1 lá bài trên sân.

Khi có Duke dưới mộ, dùng Takeover để lôi được Kingdom trực tiếp từ bộ bài lên sân rồi sau đó gọi Duke lên từ mộ.

Vampire Sorcerer (quái thú giúp bạn triệu hồi bình thường các Vampire dễ dàng hơn)

(1)

If this card in your possession is sent to your GY by your opponent's card: You can add 1 DARK "Vampire" monster or 1 "Vampire" Spell/Trap from your Deck to your hand.

(2)

You can banish this card from your GY; 1 DARK "Vampire" monster you Normal Summon this turn can be Summoned without Tributing.

 

Sorcerer có thể giúp cho Vamp triệu hồi bình thường mà không cần hiến tế, Vamp có thể kích hoạt hiệu ứng ngay sau khi được triệu hồi thường và cướp lấy quái thú của đối phương.

Bạn cũng có thể dùng hiệu ứng này để triệu hồi Duke hoặc Scarlet Scourge và dùng hiệu ứng của chúng để triệu hồi thêm các Vampire từ mộ.

Deck Mẫu

Level Tuning
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Chọn 2 quái thú trên sân của bạn và chọn cấp độ quái vật từ 1 đến 4. Cấp độ quái thú được chọn sẽ bằng với số bạn đã chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Tuning

Main: 25 Extra: 7

R Rarity
Digital Bug Rhinosebus
R Rarity
Digital Bug Rhinosebus
Digital Bug Rhinosebus

Digital Bug Rhinosebus

7

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Insect

 • Archetype:
 • Digital Bug

   


Lời kết

Chúc các bạn có những trải nghiệm tốt với deck Vampire.Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS