Hướng dẫn chơi Yang Zing

Hướng dẫn chơi Yang Zing

Lối chơi : Control

F2P có nên chơi : có
Newbie có nên chơi : có

Sơ lược :
Bộ bài Yang Zing là bộ bài với những quái vật Wyrm và chủ yếu có hệ LIGHT. Deck thiên về triệu hồi và khi bị phá hủy quái sẽ search thẳng 1 Yang Zing từ Deck lên sân.

Nhưng phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 Skill chủ yếu giúp Yang Zing có thể sống khoẻ trong meta hiện tại


Core

 

Bixi Water of the Yang Zing (X0-3)

N Rarity
Bixi, Water of the Yang Zing
N Rarity
Bixi, Water of the Yang Zing
Bixi, Water of the Yang Zing

Bixi, Water of the Yang Zing

2

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • WATER

 • Tộc:
 • Wyrm

 • Archetype:
 • Yang Zing

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 2000

Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế tấn công, ngoại trừ "Bixi, Water of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Bixi, Water of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Quái thú Synchro đã sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Bẫy.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Attack Position, except "Bixi, Water of the Yang Zing". You can only use this effect of "Bixi, Water of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). A Synchro Monster that used this card as a Synchro Material is unaffected by Trap effects.


Bixi, Water Of The Yang Zing

Bixi có hiệu ứng mà hầu hết quái Yang Zing đều có, đó là khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng, bạn có thể triệu hồi đặc biệt 1 quái Yang Zing từ bộ bài, ngoại trừ lá này ở tư thế tấn công. Hiệu ứng này giúp việc thủ sân hoặc combo diễn ra mượt mà hơn. Một lần một lượt vào Main Phase hay Battle Phase của đối phương bạn có thể ngay lập tức triệu hồi Synchro quái thú Synchro nào cũng được nhưng chủ sử dụng quái Yang Zing làm nguyên liệu. Nếu quái Synchro có lá mày làm nguyên liệu bạn sẽ được miễn hiệu ứng trap. Do miễn hiệu ứng trap chứ không phải miễn target bởi trap nên những lá như Treacherous Trap Hole hay Ceiling kích hoạt bạn sẽ lời card hơn đối phương.

Yang Zing Creation (X0-3)

 Yang Zing Creation

Khi lá bài này còn ở trên sân thì một lần một lượt nếu 1 quái thú nào đó bạn điều khiển, quái đó là Wyrm không đều không quan trọng, chỉ với việc quái thú bạn bị phá hủy bởi chiến đấu hay hiệu ứng bài và không cần xuống mộ vẫn kích được hiệu ứng này: bạn có thể triệu hôi 1 quái Yang Zing từ deck nhưng lượt này bạn không thể triệu hồi đặc biệt, ngoại trừ triệu hồi Synchro. Đây là 1 lá rất mạnh vì chỉ cần còn nó trên sân thì sẽ được +1 ( quái Yang Zing bị phá triệu hồi 1 Yang Zing khác và lá này triệu hồi thêm 1 Yang Zing khác. 1 được 2 ).

Chiwen Light of the Yang Zing (X1-3)

Chiwen, Light Of The Yang Zing
Chiwen là quái thú Tuner 1 sao nên rất dễ mix với những deck khác, khả năng khi bị phá hủy của Chiwen cũng giống các Yang Zing và bạn chọn tư thế nào cũng được. Ngoài ra nếu quái Yang Zing bạn đang điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng và gửi xuống mộ khi lá này đang nằm dưới mộ, bạn có thể nhảy con này lên nhưng con này sẽ bị loại khỏi cuộc chơi khi rời sân. Dù vậy lá có khả năng nhẩy lên nhờ Yang Zing khác cũng như tự nhảy khi có Yang Zing bị phá nên con này cũng có thể chặn 1 đòn đánh hoặc để combo.

Suanni Fire of the Yang Zing (X1-3)

R Rarity
Suanni, Fire of the Yang Zing
R Rarity
Suanni, Fire of the Yang Zing
Suanni, Fire of the Yang Zing

Suanni, Fire of the Yang Zing

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Wyrm

 • Archetype:
 • Yang Zing

 • ATK:
 • 1900

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Suanni, Fire of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Suanni, Fire of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Quái thú Synchro sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro nhận được 500 ATK và DEF.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Defense Position, except "Suanni, Fire of the Yang Zing". You can only use this effect of "Suanni, Fire of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). A Synchro Monster that used this card as a Synchro Material gains 500 ATK and DEF.


Suanni, Fire Of The Yang Zing
Hiệu ứng khi bị phá hủy và synchro ở lượt đối phương của Suanni giống như Bixi, nhưng thay vì triệu hồi quái Yang Zing ở thế công, Suanni triệu hồi ở thế thủ, đều này làm cho việc thủ bằng Suanni ở giai đoạn đầu an toàn hơn so với Bixi. Quái Synchro bất kỳ dùng Suanni làm nguyên liệu sẽ tăng 500 ATK và DEF, điều này khiến cho bạn dễ dàng trao đổi quái thú với đối phương hơn.

Taotie Shadow of the Yang Zing (X0-2)

R Rarity
Taotie, Shadow of the Yang Zing
R Rarity
Taotie, Shadow of the Yang Zing
Taotie, Shadow of the Yang Zing

Taotie, Shadow of the Yang Zing

5

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Wyrm

 • Archetype:
 • Yang Zing

 • ATK:
 • 2200

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Taotie, Shadow of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Taotie, Shadow of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Không thể chuyển đổi việc sở hữu quái thú Synchro trên sân đã sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Defense Position, except "Taotie, Shadow of the Yang Zing". You can only use this effect of "Taotie, Shadow of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). Possession of a Synchro Monster on the field that used this card as a Synchro Material cannot switch.


 Taotie có khả năng khi bị phá hủy và synchro turn đối phương như Bixi, nhưng tư thế của quái Yang Zing từ bộ bài thì thư thế nào cũng được, con này chỉ yếu lấy body 5 sao của nó để dễ tiếp cân Coral Dragon và có thể sẽ là Onimaru. Hiệu ứng khi làm nguyên liệu Synchro của lá này đang khá yếu hiện tại vì việc cướp quái trên sân đang rất yếu, thay vào đó hiến tế quái đối phương đang từ từ lên ngôi và nếu bỏ nhiều lá này tỉ lệ brick sẽ tăng lên. Nên lấy nhiều nhất 2 lá.

Pulao Wind of the Yang Zing (X1-3)

N Rarity
Pulao, Wind of the Yang Zing
N Rarity
Pulao, Wind of the Yang Zing
Pulao, Wind of the Yang Zing

Pulao, Wind of the Yang Zing

1

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • WIND

 • Tộc:
 • Wyrm

 • Archetype:
 • Yang Zing

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 1800

Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế tấn công, ngoại trừ "Pulao, Wind of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Pulao, Wind of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Quái thú Synchro đã sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài Phép.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Attack Position, except "Pulao, Wind of the Yang Zing". You can only use this effect of "Pulao, Wind of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). A Synchro Monster that used this card as a Synchro Material is unaffected by Spell effects.


 Pulao có khả năng khi bị phá hủy và synchro lượt đối thủ giống cách Yang Zing khác, nhưng quái được triệu hồi bởi Pulao phải ở Tư thế Tấn công. Hiệu ứng quái được Synchro dùng Pulao sẽ miễn nhiễm hiệu ứng Ma Pháp. Việc này cũng đang khá ổn khi meta hiện tại có quá nhiều Book Of Moon hay Forbidden Chalice thì Pulao vẫn tỏ ra hiệu quả. Nhưng Pulao vẫn không bằng Bixi do hiện tại trap vẫn tỏ ra Control quá mạnh nên Pulao chỉ được sử dụng tùy tình huống.

Jiaotu Darkness of the Yang Zing (X3)

Là một quái thú Tuner và có khả năng khi bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng và gửi xuống mộ sẽ triệu hồi 1 quái Yang Zing từ deck ở thế tấn công. Và khi bạn không có quái thú nào khác lá bài này, bạn có thể thể ném 2 lá Yang Zing từ tay xuống mộ ( không quan trọng quái hay Soell/Trap ) và search thẳng 2 quái Yang Zing lên sân với điều kiện là 1 quái ATK 0 và 1 quái DEF 0 nhưng loại khỏi cuộc chơi khi kết thúc lượt VÀ NÓ KHÔNG NÓI RẰNG BẠN CHỈ CÓ THỂ TRIỆU HỒI QUÁI YANG ZING NÊN ĐỌC TỚI ĐÂY DESTINY HERO PLASMA SẼ CƯỜI NHẸ, đây là một con quái rất mạnh với khả năng mở combo và ném Chiwen xuống mộ rất tốt.

Yang Zing Prana (X0-1)

Đây thực sự là một lá bài mạnh, nhưng ở meta đi đâu cũng gặp Karma Cut do MelodiousDreadmaster lên ngôi thì việc đạt đủ điều kiện 5+ là rất khó, chưa kể tới việc lá này sẽ gây brick nên lá này sẽ không được trọng dụng ở tương lai GẦN.


Extra Deck

 

Baxia Brightness of the Yang Zing (X1)

Một quái thú 8 sao nhưng yêu cầu 1 Wyrm non-Tuner để Synchro ra nó nên việc mix với những deck khác sẽ cần phải chơi thêm Yang Zing. Do hiệu ứng lá này là target và đẩy về bằng với hệ gốc khác nhau loại Wyrm triệu hồi ra nó, nên trên lý thuyết bạn có thể đẩy 1+ bài về tay. Dù hiệu ứng target có thể bị kháng bởi Sabre Dancer, nhưng đẩy về tay đang là hiệu ứng mạnh khi đối đầu với deck Meta kháng phá hủy như hiện tại. Và một lần một lượt, bạn có thể phá hủy 1 quái trên sân bạn và triệu hồi 1 quái Level 4 hoặc thấp hơn dưới mộ bạn, và hiệu ứng này không yêu cầu 1 trong 2 quái phải là Wyrm hay Yang Zing nên lá bài này có tiềm năng đưa Yang Zing mix với những deck khác.

P/S : nếu quái thú bạn phá hủy là quái Yang Zing và có 1 quái Level 4 hoặc thấp hơn dưới mộ. Quái Yang Zing sẽ kích effect và triệu hồi 1 quái Yang Zing khác, sau đó lá này sẽ triệu hồi thêm 1 quái dưới mộ. Và thế là bạn có thể triệu hồi Xyz hoặc Synchro 2 quái vừa triệu hồi.


Staple

 Giúp Yang Zing cơ động hơn nhờ điểm mạnh mix với những lá bài khác. Hoặc giúp Yang Zing thủ tốt cũng như combo tốt hơn.

Mystical Space Typhoon và Cosmic Cyclone (X0-3)

 Cùng là mục đích không cho đối phương có cơ hồi quấy nhiễu bạn nhưng Cosmic CycloneMST lại đi theo 2 lối chơi riêng

Cụ thể :
Cosmic Cyclone : yêu câu bạn trả 1000 LP để target và loại khỏi cuộc chơi spell/trap đối phương
===> điều này giúp kích hoạt skill Level Duplication hay những skill yêu cầu tốn LP dễ dàng hơn
MST thì chỉ target và phá hủy 1 spell/trap không trả cost
===> đều này sẽ giúp cho bạn chơi những skill không yêu cầu LP thấp để kích hoạt mà vẫn có thể phá spell/trap địch mà không tốn tài nguyên của bạn.

Các quái thú để sống sót qua lượt

 Đều có cùng chức năng chính là để bảo kê nhưng 4 lá này lại dùng cho các mục đích riêng như :

 Khi bạn bị tấn công Sphere Kuriboh sẽ tự ném bản thân xuống mộ để chuyển quái đối phương sang phòng thủ
===> điều này giúp bạn kiểm soát tình huống tốt hơn vì đây là hiệu ứng chỉ khi bạn bị tấn công chứ không phải khi bị tấn công thẳng điểm gốc nên Sphere Kuriboh có khả năng bảo kê quái của bạn và LP của bạn. Đồng thời nó chuyển quái đối phương sang thế thủ, điều này làm cho những lá ATK cao hơn DEF, đặc biệt là không bị target như Sabre Dancer có thể bị tiêu diệt dễ dàng hơn.

Veil : Khi bạn ĐÃ nhận thiệt hại chiến đấu, bạn có thể triệu hồi lá này lên sân và hồi LP bằng với lượng thiệt hại bạn ĐÃ nhận.
===> lá bài này giúp bạn có thể kích Destiny Draw, ngoài ra nó còn tạo ra 1 body Level 4, nếu lá này bị phá hủy thì bạn sẽ lời 1 card hoặc 1 đòn đánh của đối phương, còn nếu lá này vẫn còn trên sân. Bạn có thể dùng body Level 4 của lá bài này Xyz hay Synchro, Hiến tế, Ritual tùy thích.

Khi đang tính toán thiệt hại , vào lượt của cả 2 người chơi, bạn có thể ném Temperance từ tay xuống mộ và bạn không nhận thiệt hại chiến đấu từ trận chiến đó
===> lợi thế hơn Sphere Kuriboh đó là khả năng chain ngay lúc tính thiệt hại. Lấy ví dụ : bạn có 2 Sphere Kuriboh và khi bạn ném 1 lá thì bị ăn Nagate từ Counter Trap và bạn sẽ bất lực, còn về phía của Temperance, bạn có 2 Temperance bị ăn Nagate từ Counter Trap vẫn có thể ném thêm 1 lá nữa để chặn ( và tất nhiên Temperance không chain được Counter Trap mà phải đợi Counter Trap hoạt động xong mới ném được ). Nên nếu bạn muốn chơi lối chơi Destiny Draw hay F2P an toàn và không bị dính số, bạn có thể để ý đến Temperance.

 Kiteroid : Khi bạn bị đánh thẳng điểm gốc vào giai đoạn thiệt hại ( hiệu ứng nhanh ) bạn ném lá này xuống mộ và bạn không nhận thiệt hại từ đòn đánh đó ( những đòn đánh vẫn diễn ra ). Nếu đối phương đánh thẳng điểm gốc khi lá này dưới mộ bạn có thể loại khỏi cuộc chơi nó ( hiệu ứng nhanh ) bạn không nhận thiệt hại từ đòn đánh đó ( nhưng đòn đánh vẫn được diễn ra ).
===> hiệu ứng của Kiteroid tuy không thể bảo kê quái, cũng như bất lực trước Cat Dancer nhưng bù lại đây không phải là hiệu ứng một lần một lượt nên nếu bạn có 2 Kiteroid thì bạn có thể chặn tới 4 đòn đánh của đối phương và cho phép bạn đủ thời gian cũng như tài nguyên mà OTK ngược lại đối phương.

Book of Moon và Forbidden Chalice (X0-3)

 Đều chung khả năng là khoá hiệu ứng quái đối thủ có khả năng bắn phá trong lượt của bạn để bạn có thể combo dễ dàng hơn nhưng BoMChalice sử dụng tùy tình huống khác nhau như :

 Chalice : rẻ hơn BoM với khả năng ngăn hiệu ứng nhưng tăng cho quái bị ngăn hiệu ứng 400 ATK
 BoM : úp quái trên sân xuống ( quái bị úp xuống trừ bọn Krawler ra thì hiệu ứng sẽ bị ngăn chặn ). Ngoài ra BoM còn giúp quái bạn đấm được lũ ATK to DEF thấp như Levianeer và có thể bảo kê quái bạn khỏi những lá như Karma Cut ( và tất nhiên quái đó của bạn sẽ ở tư thế thủ và bạn có thêm 1 cục thịt để đỡ 1 lần đánh mà vẫn tiêu hao được tài nguyên địch ).

Needle Ceiling (X0-3)

 Với hiệu ứng đơn giản nhưng mạnh của Neddle Ceiling khi có 4 quái thú trên sân ( cả 4 quái thú không phân biệt úp hãy ngửa ). Lá bài này sẽ phá hủy toàn bộ quái ngửa trên sân. Nghe có vẻ hơi một mất một còn, nhưng lũ Yang Zing là bọn có lợi trong chuyện này khi con Yang Zing ( Main Deck ) nào đó bị phá hủy và đưa xuống mộ thì sẽ sum con khác từ deck lên để combo cũng như làm bị thịt trong khi đối phương sẽ bị phá hết quái ( hiệu ứng phá hủy quái này không target ).

Masked Chameleon (X0-1)

Masked Chameleon cho phép bạn triệu hồi 1 quái 0 DEF dưới mộ ( đặc trưng của bọn Yang Zing thường là 0 DEF hoặc 0 ATK hoặc cả hai ). Điều kiện là bạn không được triệu hồi đặc biệt quái, ngoại trừ ở Extra Deck, hiệu ứng này lợi ở chỗ là nó không cấm bạn chỉ triệu hồi Xyz hay Synchro, bla bla,... Mà nó chỉ yêu cầu bạn không được triệu hồi đặc biệt ngoại trừ từ Extta Deck thôi, bên bạn có thể mix con này Xyz hay Synchro cũng được.


Staple Extra Deck

 

Number C39: Utopia Ray và Number 39: Utopia (X0-1)

 Number 39: Utopia

===> dùng để nhảy lên Number C39: Utopia Ray
 Number C39: Utopia Ray
Bạn có thể triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách dùng Number 39 là nguyên liệu, Number 39 và tất cả nguyên liệu hiện tại của nó sẽ chuyển sang lá bài này.
Khi điểm gốc bạn 1000 hoặc thấp hơn. Bạn có thể bỏ 1 nguyên liệu Xyz của lá bài này, lá bài này tăng 500 ATK, và nếu nó làm vậy, 1 quái đối phương sẽ giảm 1000 ATK ( không target ).
===> đây là lá bài có khả năng OTK và comeback cực mạnh, chỉ cần đối phương không đủ ATK hay DEF để OTK bạn và bạn có đủ tài nguyên triệu hồi quái này ra thì khả năng cao bạn sẽ lật kèo.

Các quái thú tùy tình huống

 Stardust Charge Warrior

Thứ hữu dụng nhất của Stardust Charge Warrior chính là khả năng khi được triệu hồi và rút 1 lá của nó
 
Brionac, Dragon Of The Ice Barrier
Brionac có khả năng đi khè bọn meta không bị phá hủy rất ổn nhờ khả năng ném bài xuống mộ sau đó đẩy bài đối phương về tay BẰNG số bài đã ném ( không phân biệt quái hay ma pháp/bẫy ).

 Coral Dragon
Coral Dragon có cả 2 hiệu ứng đều mạnh, bạn có thể bỏ 1 lá bài và target 1 lá sau đó phá lá đó. Nếu quái đối phương không bị phá hủy thì bạn có thể bắn spell/trap để mở đường OTK. Nếu lá này được triệu hồi Synchro và gửi xuống mộ, bạn được rút 1 lá. Và lá bài này là lá vừa Synchro vừa Tuner

 Assault Blackwing - Onimaru The Divine Thunder
Không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng đã là một điều quá kinh khủng với một con boss. Sự đáng sợ của Onimaru nằm ở khả năng khi lá này được triệu hồi Synchro CHỈ DÙNG quái Synchro làm nguyên liệu thì lá bài này sẽ tăng tận 3000 ATK trong giai đoạn thiệt hại. Đây là quái thú 12 sao, thế cho nên muốn triệu hồi nó cách tối ưu nhất hiện tại là dùng 2 quái Synchro 6 sao trong đó có 1 quái vừa Synchro vừa Tuner.


Combo

 Một vài combo đơn giản

Jiaotu, Darkness of the Yang Zing, Chiwen, Light of the Yang Zing, Suanni và Fire of the Yang Zing (Đi turn 1)

R Rarity
Suanni, Fire of the Yang Zing
R Rarity
Suanni, Fire of the Yang Zing
Suanni, Fire of the Yang Zing

Suanni, Fire of the Yang Zing

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Wyrm

 • Archetype:
 • Yang Zing

 • ATK:
 • 1900

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Suanni, Fire of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Suanni, Fire of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Quái thú Synchro sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro nhận được 500 ATK và DEF.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Defense Position, except "Suanni, Fire of the Yang Zing". You can only use this effect of "Suanni, Fire of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). A Synchro Monster that used this card as a Synchro Material gains 500 ATK and DEF.


 Bước 1 : Dùng Jiaotu ném 2 lá Yang Zing xuống mộ để triệu hồi 2 quái Yang Zing từ bộ bài lên sân ( ném Chiwen nếu có thể hoặc triệu hồi Chiwen nêu Chiwen chưa xuống mộ )

 Bước 2 : Úp Staple nếu có
===> lợi thế của điều này là bạn sẽ có 3 bao cát thay vì 1 bao cát nếu triệu hồi Baxia ( nếu ai chơi Resonator sẽ biết ). Nhưng khác với Resonator ở chỗ khi bị ăn Lightning Vortex thì quái Yang Zing vẫn có thể sum thêm Yang Zing khác và tiếp tục tạo ra 3 bao cát để def. NẾU đối phương lỡ phá hủy quái Yang Zing nhưng trước đó đã lỡ đưa Chiwen vào mộ thì Chiwen sẽ tự nhảy lên và bạn sẽ có 4 bao cát tha hồ mà def.

Enemy Controller, Suanni, Fire of the Yang Zing, Baxia và Brightness of the Yang Zing (OTK)

R Rarity
Suanni, Fire of the Yang Zing
R Rarity
Suanni, Fire of the Yang Zing
Suanni, Fire of the Yang Zing

Suanni, Fire of the Yang Zing

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Wyrm

 • Archetype:
 • Yang Zing

 • ATK:
 • 1900

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Suanni, Fire of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Suanni, Fire of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Quái thú Synchro sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro nhận được 500 ATK và DEF.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Defense Position, except "Suanni, Fire of the Yang Zing". You can only use this effect of "Suanni, Fire of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). A Synchro Monster that used this card as a Synchro Material gains 500 ATK and DEF.


 Điều kiện : 1 Baxia, 1 quái Yang Zing Level 4 trên tay, 1 quái Yang Zing bất kỳ, 1 Enemy Controller tay hoặc úp trên sân từ trước

 Bước 1 : Dùng Enemy Controller hiến tế quái Yang Zing của bạn trừ Baxia và cướp 1 quái của đối phương
 Bước 2 : dùng Baxia bắn quái vừa cướp và triệu hồi quái Yang Zing Level 4 lên sân ( nếu có thể )
 Bước 3 : nếu bước 2 bạn không triệu hồi quái Level 4, dùng Skill Level Duplication để chuyển quái nó thành Level 4.
 Triệu hồi thường quái Yang Zing Level 4 từ tay
 Bước 4 : Triệu hồi Xyz Number 70, Sài effect Number 70 banish 1 quái của địch
Sau combo bạn sẽ có : 
đối phương mất 2 card 
Baxia + Number 70 = 2300 + 2400 = 4700 thiệt hại

Yang Zing Creation, Jiaotu, Darkness of the Yang Zing và Assault Blackwing - Onimaru the Divine Thunder (OTK)

 Điều kiện : 1 Creation đang hoạt động, 1 Jiaotu trên sân hoặc tay, 2 lá Yang Zing, 1 lá bất kỳ

 Bước 0 : triệu hồi thường Jiaotu nếu chưa có trên sân
 Bước 1 : Dùng Jiaotu ném 2 Yang Zing và triệu hồi một quái Yang Zing Level 4 ( Suanni ) và 1 quái Yang Zing khác ( Chiwen càng tốt )
 Bước 3 : Triệu hồi Synchro ra Coral Dragon, Coral Dragon bỏ 1 lá bài trên tay bắn 1 lá Yang Zing CỦA CHÍNH BẠN
 Bước 4 : quái Yang Zing bị bắn kích effect triệu hồi một quái Yang Zing Level 2 hoặc 4 
 Bước 5 : Creation triệu hồi 1 quái Level 2 hoặc 4 ( Level không được trùng với Bước 4 vì mục đích đang là tổng Level bằng 6 )
 Bước 5 : Triệu hồi Synchro Stardust Charge Warrior ( Hoặc Brionac nếu bạn còn bài trên tay hoặc không có Stardust Charge Warrior )
 Bước 6 : triệu hồi Onimaru
===> sau combo bạn sẽ có 1 con boss ATK 6000 và không bị phá hủy và có khả năng OTK
 Do đây là combo phải late mới thực hiện được cũng như cần tích tài nguyên để ra 1 boss nên không khuyến khích.
P/S : chắc chắn đối phương không còn lá có khả năng banish như Karma Cut hay không còn backrow mới nên triệu hồi Onimaru


F2P

 

Deck Mẫu

Level Duplication
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú được chọn sẽ bằng với Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Duplication

Main: 20 Extra: 7

N Rarity
Bixi, Water of the Yang Zing
N Rarity
Bixi, Water of the Yang Zing
Bixi, Water of the Yang Zing

Bixi, Water of the Yang Zing

2

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • WATER

 • Tộc:
 • Wyrm

 • Archetype:
 • Yang Zing

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 2000

Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế tấn công, ngoại trừ "Bixi, Water of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Bixi, Water of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Quái thú Synchro đã sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Bẫy.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Attack Position, except "Bixi, Water of the Yang Zing". You can only use this effect of "Bixi, Water of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). A Synchro Monster that used this card as a Synchro Material is unaffected by Trap effects.


N Rarity
Bixi, Water of the Yang Zing
N Rarity
Bixi, Water of the Yang Zing
Bixi, Water of the Yang Zing

Bixi, Water of the Yang Zing

2

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • WATER

 • Tộc:
 • Wyrm

 • Archetype:
 • Yang Zing

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 2000

Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế tấn công, ngoại trừ "Bixi, Water of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Bixi, Water of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Quái thú Synchro đã sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Bẫy.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Attack Position, except "Bixi, Water of the Yang Zing". You can only use this effect of "Bixi, Water of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). A Synchro Monster that used this card as a Synchro Material is unaffected by Trap effects.


N Rarity
Bixi, Water of the Yang Zing
N Rarity
Bixi, Water of the Yang Zing
Bixi, Water of the Yang Zing

Bixi, Water of the Yang Zing

2

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • WATER

 • Tộc:
 • Wyrm

 • Archetype:
 • Yang Zing

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 2000

Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế tấn công, ngoại trừ "Bixi, Water of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Bixi, Water of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Quái thú Synchro đã sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Bẫy.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Attack Position, except "Bixi, Water of the Yang Zing". You can only use this effect of "Bixi, Water of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). A Synchro Monster that used this card as a Synchro Material is unaffected by Trap effects.


N Rarity
Pulao, Wind of the Yang Zing
N Rarity
Pulao, Wind of the Yang Zing
Pulao, Wind of the Yang Zing

Pulao, Wind of the Yang Zing

1

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • WIND

 • Tộc:
 • Wyrm

 • Archetype:
 • Yang Zing

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 1800

Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế tấn công, ngoại trừ "Pulao, Wind of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Pulao, Wind of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Quái thú Synchro đã sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài Phép.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Attack Position, except "Pulao, Wind of the Yang Zing". You can only use this effect of "Pulao, Wind of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). A Synchro Monster that used this card as a Synchro Material is unaffected by Spell effects.


N Rarity
Pulao, Wind of the Yang Zing
N Rarity
Pulao, Wind of the Yang Zing
Pulao, Wind of the Yang Zing

Pulao, Wind of the Yang Zing

1

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • WIND

 • Tộc:
 • Wyrm

 • Archetype:
 • Yang Zing

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 1800

Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế tấn công, ngoại trừ "Pulao, Wind of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Pulao, Wind of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Quái thú Synchro đã sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài Phép.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Attack Position, except "Pulao, Wind of the Yang Zing". You can only use this effect of "Pulao, Wind of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). A Synchro Monster that used this card as a Synchro Material is unaffected by Spell effects.


R Rarity
Suanni, Fire of the Yang Zing
R Rarity
Suanni, Fire of the Yang Zing
Suanni, Fire of the Yang Zing

Suanni, Fire of the Yang Zing

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Wyrm

 • Archetype:
 • Yang Zing

 • ATK:
 • 1900

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Suanni, Fire of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Suanni, Fire of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Quái thú Synchro sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro nhận được 500 ATK và DEF.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Defense Position, except "Suanni, Fire of the Yang Zing". You can only use this effect of "Suanni, Fire of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). A Synchro Monster that used this card as a Synchro Material gains 500 ATK and DEF.


R Rarity
Suanni, Fire of the Yang Zing
R Rarity
Suanni, Fire of the Yang Zing
Suanni, Fire of the Yang Zing

Suanni, Fire of the Yang Zing

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Wyrm

 • Archetype:
 • Yang Zing

 • ATK:
 • 1900

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Suanni, Fire of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Suanni, Fire of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Quái thú Synchro sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro nhận được 500 ATK và DEF.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Defense Position, except "Suanni, Fire of the Yang Zing". You can only use this effect of "Suanni, Fire of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). A Synchro Monster that used this card as a Synchro Material gains 500 ATK and DEF.


R Rarity
Suanni, Fire of the Yang Zing
R Rarity
Suanni, Fire of the Yang Zing
Suanni, Fire of the Yang Zing

Suanni, Fire of the Yang Zing

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Wyrm

 • Archetype:
 • Yang Zing

 • ATK:
 • 1900

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Suanni, Fire of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Suanni, Fire of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Quái thú Synchro sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro nhận được 500 ATK và DEF.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Defense Position, except "Suanni, Fire of the Yang Zing". You can only use this effect of "Suanni, Fire of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). A Synchro Monster that used this card as a Synchro Material gains 500 ATK and DEF.


R Rarity
Taotie, Shadow of the Yang Zing
R Rarity
Taotie, Shadow of the Yang Zing
Taotie, Shadow of the Yang Zing

Taotie, Shadow of the Yang Zing

5

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Wyrm

 • Archetype:
 • Yang Zing

 • ATK:
 • 2200

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Taotie, Shadow of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Taotie, Shadow of the Yang Zing" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, chỉ sử dụng quái thú "Yang Zing" mà bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Không thể chuyển đổi việc sở hữu quái thú Synchro trên sân đã sử dụng lá bài này làm Nguyên liệu Synchro.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Defense Position, except "Taotie, Shadow of the Yang Zing". You can only use this effect of "Taotie, Shadow of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). Possession of a Synchro Monster on the field that used this card as a Synchro Material cannot switch.


  Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS