Black Rose Gale

Akiza Izinski
Có thể được sử dụng đến lượt bạn được Triệu hồi Đặc biệt 'Black Rose Dragon' trong khi bạn điều khiển 'Black Rose Dragon'. Phá hủy tất cả các lá bài trên sân. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Extra Deck có chứa các quái vật không phải là quái vật Loại Plant hoặc quái vật 'Rose Dragon'. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Black Rose Gale thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Black Rose Gale trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Black Rose Gale trong duel links
Top