Buzz On

Weevil Underwood
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú Loại Côn trùng ngẫu nhiên.

Bạn có thể tìm Buzz On thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Buzz On trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Buzz On trong duel links
Top