Defensive Hand

Girag
Có thể được sử dụng khi bạn điều khiển một trong những quái vật sau. Trong lượt này, bạn không nhận sát thương hiệu ứng.
● Magic Hand
● Fire Hand
● Ice Hand
● Prominence Hand
● Number 106: Giant Hand
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và ba lần mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Defensive Hand thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Defensive Hand trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Defensive Hand trong duel links
Top