Dinosaur Kingdom

skill
Bắt đầu Duel với Field Spell 'Jurassic World' được kích hoạt.

Bạn có thể tìm Dinosaur Kingdom thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Dinosaur Kingdom trong DUEL LINKS

Top