Draw Sense: Cyberse

skill
Có thể được sử dụng trước lần rút bình thường của bạn mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Một trong những lá bài từ lần rút bình thường của bạn trong lượt này sẽ là một quái thú Cyberse ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn.

Bạn có thể tìm Draw Sense: Cyberse thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Draw Sense: Cyberse trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Draw Sense: Cyberse trong duel links
Top