Bảng xếp hạng của Duel Links

Tier 1

Chiếm phần lớn ở nhóm đầu ở các giải đấu.*

Chiếm phần lớn ở nhóm đầu ở các giải đấu.*


Tier 2

Nằm trong nhóm đầu ở những giải đấu, nhưng không phải là một tỷ lệ lớn. *

Nằm trong nhóm đầu ở những giải đấu, nhưng không phải là một tỷ lệ lớn. *


Tier 3

Vẫn được chơi trong những giải đấu, với khả năng lọt vào top cuối. *

Vẫn được chơi trong những giải đấu, với khả năng lọt vào top cuối. *


Tier 4

Các Archetype được nhiều người chơi hàng đầu công nhận là có tiềm năng nằm trong Bản Xếp Hạng và cần được khám phá thêm. Nếu không có kết quả tốt được thiết lập, không nên đầu tư vào các Archetype này.*

Các Archetype được nhiều người chơi hàng đầu công nhận là có tiềm năng nằm trong Bản Xếp Hạng và cần được khám phá thêm. Nếu không có kết quả tốt được thiết lập, không nên đầu tư vào các Archetype này.*


18/01/2023

18/01/2023
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

06/01/2023

06/01/2023
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

29/12/2022

29/12/2022
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

09/12/2022

09/12/2022
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

23/11/2022

23/11/2022
Trước
Sau
Trước
Sau

21/11/2022

21/11/2022
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

01/11/2022

01/11/2022
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Top