Thông tin tổng quan của Darklords

Nhìn chung

Darklords là một bộ bài linh hoạt gồm các quái vật cấp cao, nhiều quái thú trong số đó chia sẻ hiệu ứng để sao chép hiệu ứng của các Bài Phép/Bẫy của Darklord trong mộ dưới dạng hiệu ứng nhanh. Hầu hết các quái vật Darklord được triệu hồi bằng Darklord Contact, sau đó có thể sao chép các quái vật được triệu hồi để triệu hồi một con khác. Hiệu ứng gây rối nhất trong bộ bài đến từ The Sanctified Darklord, tiếp thêm sức mạnh cho LP của Darklords trong khi cung cấp nhiều lần vô hiệu hoá hiệu ứng quái thú. Banishment of the Darklords là một lá bài có khả năng tìm kiếm các là bài Dark Lord khác cũng có thể được sao chép bởi hiệu ứng của các Dark Lord, cung cấp tính nhất quán đáng kinh ngạc trong việc truy cập bất kỳ lá bài nào cần thiết để bắt đầu combo (như Darklord Ixchel), để bảo vệ (như Darklord Tezcatlipoca) hoặc để loại bỏ quái thú (như Darklord Desire). Bởi vì Darklords thiếu những cách để đối phó với dàn bài Phép/Bẫy hùng hậu( như Trap Shiranui), họ có thể phải vật lộn với các lá bài bẫy chiến đấu mạnh và bất kỳ floodgates nào khiến họ không thể sử dụng các hiệu ứng của chúng.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

UR Rarity
Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
UR Rarity
Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
UR Rarity
Dingirsu, the Orcust of the Evening Star

Dingirsu, the Orcust of the Evening Star

8

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • Orcust

 • ATK:
 • 2600

 • DEF:
 • 2100

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 8
Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.


Deck Mẫu

Destiny Draw
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Destiny Draw

Main: 20 Extra: 8


Deck của DARKLORDS trong DUEL LINKS